Lantmännen och LRF välkomnar regeringens satsning på svensk växtförädling

Pressmeddelanden, 2017

Totalt 90 miljoner kronor kommer att läggas på att utveckla den svenska växtförädlingsverksamheten under de närmaste tre åren. Det meddelande regeringskansliet idag, något som Lantmännen och LRF ställer sig mycket positiva till. 

Regeringen meddelade idag att man beslutat att ge ett stöd till ett svenskt växtförädlingscentrum vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Under åren 2018-2020 kommer 90 miljoner kronor att satsas på uppbyggnad av ett nationellt kompetenscentrum för växtförädling.

Lantmännen, LRF, Region Skåne och SLU, som är de ledande initiativtagarna till satsningen, välkomnar beslutet, som kommer bidra till att stärka den svenska växtförädlingen. Växtförädling är ett centralt fundament i utvecklingen av bioråvaror och livsmedel i den växande cirkulära och biobaserade ekonomin.

– Det är bra att det nu sker en offentlig satsning på växtförädling och bioekonomi med målet att byta ut den svarta kolatomen mot en grön. Utvecklingen av svensk växtodling är viktig för att kunna nå tillväxtmålen om ökad konkurrenskraft, produktion, produktivitet, export och klimatanpassning i enlighet med Livsmedelsstrategin, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

Syftet med växtförädlingscentret är att det svenska jordbruket, genom nya livsmedel och bioråvara, ska kunna bidra till att Sverige kan lösa den framtida klimatutmaningen och samtidigt bidra till en mer biobaserad ekonomi. För att uppnå detta behövs bland annat växtförädling och utveckling av nya typer av grödor och egenskaper samt proteinkällor. I en föränderlig värld med en globalt växande befolkning finns det behov av att producera mer mat utan att öka utsläppen av växthusgaser. De här frågorna har lyfts fram på ett mycket positivt sätt i regeringens samverkansprogram för en cirkulär och biobaserad ekonomi, där bland annat Lantmännen och LRF medverkar.

– Växtförädling är av central betydelse för utvecklingen av ett livskraftigt svenskt lantbruk och skapar värden i hela kedjan från jord till bord, för lantbruksföretagare, livsmedelsindustrin, konsumenter, och för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Det skapar möjlighet till innovation och arbetstillfällen i Sverige, vilket i sin tur ger möjligheter till bland annat export av säkra livsmedel med ett tydligt mervärde, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Växtförädlingsverksamheten inom Lantmännen har en historia som går tillbaka 130 år i tiden och bedrivs idag vid två förädlingsstationer i Sverige; Svalöv i Skåne, och Lännäs i Ångermanland, samt på ytterligare tre försöksgårdar. Lantmännen investerar årligen 100 miljoner kronor i sin växtförädlingsverksamhet.

För ytterligare information, kontakta:

Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00
E-post: press@lantmannen.com

Palle Borgström, förbundsordförande LRF
LRF:s pressjour
Tel: 08 787 57 77
E-post: palle.borgstrom@lrf.se