Lantmännen Fastigheter river två silos i Örebro för att bygga nytt på tomten - första steget mot nya Aspholmen

Pressmeddelanden, 2017

Planerna för det framtida Aspholmen är klara. Industriområdet ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Lantmännen Fastigheter har beslutat att riva både den stora och lilla silon för att ge plats åt ny bebyggelse, vilket kommer bli det första steget till ett helt nytt område - nya Aspholmen.

– Vi har undersökt möjligheten att bygga om och renovera Aspholmens två silos, men det blir för kostsamt. De båda silosarna är tyvärr i för dåligt skick för att man ska kunna använda dem till bostäder eller kontor. Vi river dem nu innan de blir en säkerhetsrisk, säger Bosse Lindskog, utvecklings- och förvaltningschef på Lantmännen fastigheter.

På platsen där den stora silon står idag kommer det att byggas ett nytt bostadshus och eventuellt en samhällsfastighet. Den lilla silons tomt kommer att ge plats åt ett nytt kontorshus samt handelsfastigheter.

Omdaningen av Aspholmen börjar den 13:e juni, då man med hjälp av Delete Sweden AB inleder rivningen.

Vid frågor kontakta:
Bo Lindskog, utvecklings- och förvaltningschef
Tel: +4610556 33 51
E-post:
bo.lindskog@lantmannen.com