Lantmännen ansluter till kampanjen Bliekobonde.nu

Pressmeddelanden, 2017

Marknaden för ekoprodukter växer kraftigt och därmed även behovet av ekologisk spannmål. Lantmännen väljer nu att ansluta sig till Ekologiska Lantbrukarnas kampanj bliekobonde.nu för att öka svenska lantbruksföretagarnas möjligheter att ta del av den växande ekomarknaden.

Efterfrågan ökar mer än vad produktionen gör, vilket syns tydligt i de relativt höga priser som ekobönder får betalt för sin spannmål. Lantmännen är en viktig leverantör av ekologisk spannmål, trindsäd och oljeväxter både i och utanför Sverige. 

– Lantmännen stöttar bliekobonde.nu för att på ett tydligt sätt visa att vi vill köpa svenska lantbrukares KRAV-spannmål och denna signal ger en trygghet till de lantbrukare som funderar på att ställa om sin spannmålsproduktion till ekologisk. Vi vill köpa mer av dessa råvaror och därmed finns det goda möjligheter för dig som ekobonde att få en bra avsättning med god lönsamhet. På Lantmännen har vi massor av kunnande inom hela ekokedjan, från växtrådgivning till spannmålshandel, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen Lantbruk.  

– Vi är glada över att nu ha Lantmännen med oss i arbetet med att informera om de affärsmöjligheter som finns för svenska lantbrukare när det gäller att ställa om till ekologisk produktion och ta hand om en växande mervärdesmarknad, säger Camilla Sandenskog, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Lantmännen har som målsättning att fördubbla handeln med ekospannmål till 2020, för att svara mot ökad efterfrågan och samtidigt förbättra de svenska lantbruksföretagarnas möjligheter att ta del av den växande ekomarknaden. För att nå denna målsättning och möta den efterfrågan som finns krävs att det produceras mer ekologisk spannmål i Sverige.

För mer information:
Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen Lantbruk, mobil 070-3195360 mikael.jeppsson@lantmannen.com

Bilder: http://lantmannen.com/bildbanken/ 

Pressjour: 073-046 58 00