Kooperationen – en långsiktig hållbar företagsform

Nyheter, 2017

Idag, den 11 maj, lanseras Svensk Kooperation, en ny viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen, som har till syfte är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande.

Svensk Kooperation, som är ett historiskt samarbete mellan kooperativa företag inom både producent- och konsumentled, bildar nu en ekonomisk förening och det är LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO som är initiativtagare.

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Trots detta finns det fortfarande en överraskande omodern syn på den kooperativa företagsmodellen. Svensk Kooperation vill bidra till att ändra denna bild.

LRF:s vd Anders Källström är styrelseordförande för Svensk Kooperation.

– Kooperativa företag är globalt sett mycket vanligt förekommande. Sverige sticker däremot ut genom att ha en jämförelsevis låg andel kooperativa företag. Vi anser att det finns en stor okunskap om företagsformen i Sverige och det vill vi ändra på, säger Anders Källström.

Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen, är ledamot i Svensk Kooperations styrelse.

– Det är viktigt för Lantmännen och svenskt lantbruk att den kooperativa affärsmodellen och dess fördelar lyfts fram tydligare. Kooperationen är en hållbar och långsiktig företagsform som har alla förutsättningar att skapa lönsamma företag. Det är inte minst Lantmännen ett bevis på. Jag ser fram emot att aktivt bidra till en positiv utveckling av Svensk Kooperation, säger Per Olof Nyman.  

Läs mer i Svensk Kooperations pressmeddelande, http://news.cision.com/se/svensk-kooperation/r/sveriges-storsta-kooperativa-foretag-startar-svensk-kooperation,c2262445.

För mer information om Svensk Kooperation, kontakta gärna:
Anna Carlström, chef Ägarrelationer
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com

För övriga frågor och pressbilder, kontakta gärna:
Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00