Kommentar: Konkurrenskraft för svenskt jordbruk och livsmedelsindustri avgörande för landsbygden

Nyheter, 2017

Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande innehåller intressanta förslag som kan få stor betydelse för en livskraftig och företagsam landsbygd. Lantmännen ser positivt på flera av kommitténs förslag och att man arbetat över parti- och blockgränserna. Det är bra att man föreslår statliga insatser, men behovet av stärkt konkurrenskraft för jordbruket, livsmedelsindustrin och företagandet borde lyfts fram betydligt tydligare.

Hela livsmedelsproduktionens värdekedja måste ges bra konkurrensvillkor om man vill skapa en levande landsbygd, där arbetstillfällen, innovation och lönsamhet i näringslivet är helt avgörande. Det är Lantmännens förhoppning att den utlovade livsmedelsstrategin inom kort kan presentera åtgärder som skapar konkurrenskraft i världsklass för svenskt jordbruk och livsmedelsindustri.