Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson föreslås som nya styrelseledamöter i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2017

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson, efter att Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, och Björn Wallin, styrelseledamot, avböjt omval.

Lantmännens styrelse har under 2016 bestått av ordförande Bengt-Olov Gunnarson, Ulf Gundemark, Per Lindahl, Pauline Lindwall, Johan Mattsson, Thomas Magnusson, Gunilla Aschan, Björn Wallin och Hans Wallemyr samt tre personalrepresentanter.

I år går mandattiden ut för Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl, Johan Mattsson, Gunilla Aschan och Hans Wallemyr.

Bengt-Olov Gunnarson och Björn Wallin har meddelat att de inte står till valberedningens förfogande.

Inför föreningsstämman 2017 har valberedningen enats om att föreslå omval av Per Lindahl, Johan Mattsson, Gunilla Aschan och Hans Wallemyr. Valberedningen föreslår nyval av Henrik Wahlberg på två år och av Ove Gustafsson på ett år.

– Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson har båda en gedigen erfarenhet och kunskap om lantbruk- och livsmedelsverksamhet. De har även verkat på olika positioner inom större företag i branschen, vilket är en tillgång i styrelsearbetet när Lantmännen nu fokuserar på utveckling i linje med den fastlagda strategin, säger Kjell Eriksson, valberedningens ordförande.

Henrik Wahlberg är född 1967 och utbildad flygtekniker. Henrik driver sedan 1991 en mjölkkobesättning med ett 70-tal kor och ungdjursuppfödning tillsammans med sin hustru i Soukolojärvi, Övertorneå. Henrik är bland annat ordförande Norrmejerier, en post som han tidigt aviserade att han kommer att lämna under våren. Han är även vice ordförande Svensk Mjölk, vice ordförande LRF norrlandsgrupp, ledamot i Mjölkdelegationen LRF Mjölk, samt styrelseledamot i Övertorneå Energi AB och Sparbanken Nord.

Ove Gustafsson är född 1957, och utbildad lantmästare. Han bor i Västra Tunhem utanför Vänersborg, där han tillsammans med sin hustru driver ett lantbruk med inriktning på spannmål och nötköttsproduktion. Ove är i dag distriktsordförande i Lantmännen och ordförande i Lantmännens förtroenderåd. Han är även revisor Sveriges Djurbönder och ordförande i valberedningen för Landshypotek ek för. I samband med kommande stämmor lämnar Ove dessa uppdrag. Sedan två år tillbaka är Ove ledamot av Beirat i HaGe Kiel.

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls torsdagen den 4 maj på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. 

För ytterligare frågor, kontakta:
Kjell Eriksson, valberedningens ordförande:tel: 070-322 59 60
Henrik Wahlberg: tel: 070-694 47 59
Ove Gustafsson: tel: 070-510 94 84

Pressjour för journalister: +46 730-46 58 00