90 procent av all använd plast samlas in och blir till ny plast

Nyheter, 2017

I dagarna startas en FN-konferens som Sverige tillsammans med Fiji tagit initiativ till. Konferensen fokuserar på problemen med plast i världshaven. Här hemma på våra åkrar har du säkert också sett en del plast: vita balar, men även rosa och blå - till förmån för bröst- och prostatacancerforskningen. Hur tar lantbrukarna hand om plasten runt höbalarna när de är förbrukade?

Håkan Pettersson är vd på  Svensk  Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). SvepRetur är ett branschägt materialbolag utan vinstintresse, som ansvarar för att samla in använd lantbruksplast från gårdar runtom i hela Sverige, inklusive den rosa och blå plastfilmen. Det insamlade materialet går till materialåtervinning för att bli till ny råvara för plastindustrin. Lantmännen är representerade i SvepReturs styrelse. Håkan Pettersson svarar:

Varför är det viktigt att hjälpa lantbrukarna att samla in den använda lantbruksplasten?
– Skälet är helt enkelt för att lantbrukarna är mycket miljömedvetna och värnar om vår miljö. Det är dock svårt för lantbrukare att ta hand om stora mängder plast och det är här SvepRetur kommer i bilden, och underlättar lantbrukarnas miljöarbete!

Hur stor del av den plast som säljs till lantbruken i Sverige blir insamlad?
–  Idag samlar vi in ungefär 90% av all plast som sålts.

Vad gör ni med plasten som samlas in?
–  All plast processas på ett miljöriktigt sätt  och blir ny råvara för plastindustrin. Det är viktigt att all plast blir insamlad och omhändertagen på ett miljöriktigt sätt så att ingen plast blir kvar i naturen.

 Förra året mnade svenska lantbrukare in hela 17 000 ton plast till SvepReturs insamlingsplatser runtom i landet för återvinning.