Skördeläget bättre än väntat

Pressmeddelanden, 2016

2016-08-24

Spannmålsskörden pågår för fullt i Sverige och den första rapporteringen visar sammantaget på en mindre totalskörd än förra året, men samtidigt större volym än väntat på många håll. I södra Sverige förväntas en normalskörd eller något lägre på grund av sommarens torra väder. I Mellansverige väntas en normalskörd eller något högre, då man inte drabbats av torkan i samma utsträckning.

– Vi uppskattar att 60 % av den svenska totalskörden är bärgad. Gårdshämtningarna har fungerat väl och spannmålens kvalitet är hittills god och med hög proteinhalt i kvarnvete och med rätt proteinhalt i maltkornet, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet.

Så här långt har skörden kommit runt om i Sverige:

Norr om Mälaren pågår skörden för fullt, och där har de östra delarna kommit längst. På Gotland har skördearbetet varit intensivt och är inne i slutfasen. Även i södra Sverige har skörden kommit in i slutskedet där cirka 20-25% kvarstår, och delar av Skåne har redan skördat klart. Här hör maltkorn och höstvete till de stora grödorna.

För mer information, kontakta:

Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet, +46 70 319 5360

mikael.jeppsson@lantmannen.com