Ny näringspolitisk funktion för Lantmännen

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen inrättar en näringspolitisk funktion med ansvar för verksamheterna i hela koncernen. Alarik Sandrup utnämns till Lantmännenkoncernens näringspolitiska chef (Director Public & Regulatory Affairs).

Funktionen, som är placerad på huvudkontoret i Stockholm, ska ansvara för och arbeta med relevanta näringspolitiska frågor inom alla divisioner och affärer – och vid behov med relaterade frågor som är viktiga för lönsamheten och verksamheten vid ägarnas lantbruksföretag.

Alarik Sandrup, nuvarande näringspolitisk chef på division Energi, kommer att fortsätta sitt arbete i den nya, koncernövergripande rollen. Alarik kommer att rapportera till Lantmännens vice vd Per Arfvidsson.

– Politiska beslut och samverkan mellan politik, näringsliv och akademi blir allt viktigare, inte minst inom områden som hållbarhet, energi, jordbruk och livsmedel. Lantmännen verkar redan idag inom dessa områden, och vår agenda för framtiden styr alltmer i den riktningen. Genom att vara en ansvarstagande, innovativ och framtidsinriktad aktör på marknaden kommer våra affärer och strategier att påverkas positivt, både direkt och indirekt, säger Per Arfvidsson, vice VD.

Om du har några frågor om den nya näringspolitiska funktionen, kontakta gärna Alarik Sandrup eller Per Arfvidsson.

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
+46 70 602 87 80
alarik.sandrup@lantmannen.com

Per Arfvidsson, vice VD Lantmännen
+46 70 281 61 06
per.arfvidsson@lantmannen.com