LM² – Lantmännens nya digitala satsning

Pressmeddelanden, 2016

Med lantbruksföretaget i centrum samlar Lantmännen hela sitt digitala erbjudande i en ny portal, LM2, och tar därmed ytterligare ett steg i digitaliseringen av svenskt lantbruk för ökad produktivitet och lönsamhet. Genom LM2 lanseras samtidigt nya tjänster där den efterfrågade finansiella spannmålshandeln är ett exempel.

Lanseringen markerar startskottet på en långsiktig digital resa där omfattande satsningar på innovation och utveckling ska stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. LM² ska förenkla och ge lantbrukaren bättre beslutsunderlag för ökad lönsamhet och produktivitet. Dessutom utvecklar Lantmännen nya innovativa affärsmodeller, finansiell spannmålshandel är ett exempel som länge efterfrågats.

– Handel med finansiella spannmålskontrakt blir ytterligare ett instrument som lantbrukaren kan använda sig av i sin försäljningsstrategi. Vårt nya verktyg är utvecklat för att vara enkelt att använda och kommer för den intresserade lantbrukaren vara ett komplement till handel med fysisk spannmål, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.

Förutom nyheten med finansiell spannmålshandel, lanseras i första versionen också en maskinöversikt som ger lantbrukaren full överblick över sina egna maskiner och redskap samt åtkomst till aktuella manualer, driftsinformation och instruktionsfilmer kopplade till respektive maskin.

Samlar alla digitala tjänster i en portal

Lantmännen erbjuder redan idag ett flertal digitala tjänster såsom e-handel för foder och reservdelar och tillbehör, prisbevakning på spannmål, kassatjänst samt rådgivning för växtodlare. I det nya verktyget LM2 samlas alla tjänster, såväl nya som befintliga, under en inloggning. För att öka tillgängligheten är verktyget anpassat för mobila enheter.

– På Borgeby fältdagar visar vi för första gången en demoversion av LM². Utvecklingen av verktyget fortsätter med hög hastighet, och under hösten 2016, planerar vi för lansering av en första version, berättar Peter Annas, chef för Lantmännens Utsädes- och Handelsvaruaffär.

LM2 kommer att fortsätta utvecklas i takt med att framtida digitala möjligheter växer fram. Under första halvåret av 2017 kommer en ny ekonomitjänst att presenteras. Utöver det väntar inom kort spännande nyheter för såväl växtodlare som animalieproducenter.

För mer information, kontakta:
Peter Annas, chef för handelsvaror och utsäde/fröaffären, Lantmännen, 010-556 04 28, peter.annas@lantmannen.com

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen, 010-556 04 95, mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour: 0730-46 58 00