Lantmännens Växthuset öppnar upp för externa entreprenörer

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännens interna utbildningsprogram Växthuset – som drivs tillsammans med stiftelsen Ideon Agro Food och affärsinkubatorn Sting – öppnar för externa ansökningar till ett program som genomförs i Öresundsregionen under våren 2016. Genom programmet får entreprenörer möjlighet att utveckla och vässa sina affärsidéer för att därefter ta dem vidare till finansiering eller ytterligare utveckling.

Lantmännens växthus är ett praktiskt inriktat utbildningsprogram för entreprenörer och har skapat nya affärer inom bland annat foder och förpackningar. Programmet består av sju workshops under sju veckor och under utbildningstiden får deltagarna handledning av erfarna entreprenörer för att kunna utveckla sina innovativa idéer till affärsmodeller.

– Växthuset startade som ett internt projekt för att stödja och uppmuntra affärsidéer och innovationer inom livsmedels- och lantbruksområdet. Efter tre framgångsrika program vill vi nu utveckla programmet och öppnat för externa entreprenörer. Vi hoppas att entreprenörerna kan dra nytta av att Lantmännen är en stor koncern med tydligt fokus på affärsutveckling och innovation, säger Emma Nordell, innovations- och affärsutvecklare på Lantmännen.

Programmet avslutas med ett draknäste där deltagarna presenterar sina affärsmodeller och idéer. Draknästet – där bland annat Lantmännens koncernchef medverkar – utvärderar projekten och rekommenderar fortsatt väg framåt. De bästa projekten erbjuds stöd för fortsatt utveckling. Stödet kan bestå av finansiering, affärsutveckling eller produktutveckling.

Utbildningsprogrammet genomförs på Ideon i Lund och vänder sig till dem som har en innovativ affärsidé inom livsmedel eller lantbruk med möjlighet att växa. Preliminärt startdatum är den 12 april och sex veckor framåt. Programmet är kostnadsfritt för de affärsidéer som väljs ut att delta och intressanta områden är bland annat mat, hälsa, spannmål och analysmetoder samt process- och produktionsteknik.

– Lantmännens intraprenörsprogram Växthuset öppnar nu upp för externa sökande. Det här är ett helt nytt sätt för storbolag att arbeta med innovation och entreprenörskap. Öresundsregionen med Ideon i Lund är en kreativ plats för startups inom livsmedels- och lantbruksutveckling med både näringsliv och Lunds universitet som närmaste granne, säger Lennart Lindahl, vd på Ideon Agro Food.

Läs mer och ansök: www.lantmannen.se/vaxthus

Bilder finns på: http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/

Sökord: vaxthuset

För mer information kontakta gärna: 
Emma Nordell, innovations- och affärsutvecklare på Lantmännen, emma.nordell@lantmannen.com 070-387 47 82

Jakob Söderström, innovations- och affärsutvecklare på Lantmännen, jakob.soderstom@lantmannen.com 072-221 25 77

Om Växthuset
Lantmännens Växthus är ett praktiskt utbildningsprogram för anställda som har en innovativ affärsidé som behöver utvecklas till en riktig affär. Programmet har drivits i samarbete med Sting och bestått av sex workshops och en presentation för ett draknäste med utvalda personer ur Lantmännens ledningsgrupper. Programmet har genomförts i tre omgångar med goda resultat.

Om Ideon Agro Food
Ideon Agro Food är en operativ stiftelse som driver innovativa projekt inom livsmedel och lantbruk. Verksamheten bygger framförallt på projektsamarbete mellan företag och universitet. Under åren har mer än 500 projekt genomförts under medverkan av företag av alla storlekar. Från idé till innovation, från forskning till produkt. Några exempel är havredryck (Oatly) och Pro Viva. Lantmännen var en av initiativtagarna till stiftelsen för 30 år sedan och sedan dess har Ideon Agro Food bidragit med sin kompetens i flera av Lantmännens utvecklingsprojekt.

Om Sting
Sting är en erkänt framgångsrik affärsinkubator med stor erfarenhet av att utveckla affärsidéer och startups. Sting hjälper entreprenörer med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och nätverk och har stöttat över 150 startups. Sting och Lantmännen har ett samarbete sedan 2011 där Sting ger affärsstöd till utvalda Lantmännen-projekt, och är programansvariga för Lantmännens Växthus.