Lantmännens skördeprognos 2016:Sveriges totalskörd visar lägre nivåer på grund av torka

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännens första prognos över skörden 2016 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. Det är lägre än senaste två årens rekordskördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Främsta orsaken är torka i stora delar av landet, men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt.

De senaste två åren har den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd (ärter och åkerbönor) slagit nya rekord. Skördeutfallet för fjolåret blev hela 6,6 miljoner ton, vilket var det största på 25 år. Grödorna hade då mycket fina förutsättningar som bidrog till betydligt högre skördenivåer än tidigare år. Prognosen för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd visar inte på några nya rekordnivåer.

Prognosen på 5,26 miljoner ton är lägre än de senaste två årens skördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Det innebär att den svenska exporten sjunker till drygt 1,1 miljoner ton från 1,9 miljoner ton förra året.

– Skördeutfallet de senaste två åren har varit ovanligt högt och legat över snittskördarna. När vi nu kan se hur grödorna utvecklats är det tydligt att de har påverkats av den torra våren i stora områden. Det har generellt sett varit torrt från maj och fram till midsommar, där grödorna inte har fått den mängd nederbörd de behövt. Det är den främsta orsaken till årets relativt låga prognos men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet, och tillägger:

– Den lägre skörden betyder också sämre intäkter för svenska lantbrukare på en internationell marknad som präglas av stora lager och pressade priser. Det finns fortfarande förutsättningar till bra proteinhalter i vete, som krävs för kvarnvete, men så länge grödan står på åkern är det osäkert hur resultatet blir vid skörd.

Stora regionala variationer
Som oftast ser prognosen olika ut för de olika delarna av landet. Årets skörd har också varit svårprognosticerad.

– Det råder större osäkerhet i årets skördeprognos än normalt. De lokala variationerna är stora då mycket av regnet har kommit genom lokala åsk- och regnskurar med stor spridning i mängden nederbörd. Generellt kan man säga att de vårsådda grödorna har påverkats mest av den torra väderleken och att det ser bättre ut för höstvetet, säger Mikael Jeppsson.

Södra Sverige har fått mindre nederbörd än Mellansverige. Prognosen visar på lägre skörd än normalt i södra Sverige.

I västra Sverige har de senaste veckornas regn varit gynnsam för grödorna och har gjort att grödorna nu ser mer ut att gå mot en normal skörd. Grödorna är även friska utan större svampangrepp.

I östra Sverige har stora delar av Östergötland lidit av torka som resulterat i en skördepotential under medel. Södermanland och Gotland har fått mer regn och verkar gå mot en normalskörd.

Grödorna i Mellansverige har haft lite bättre förutsättningar och ser fina ut, framförallt de höstsådda grödorna. Där visar prognosen på normal till något lägre skörd än normalt.

I norra Sverige har de regionala variationerna varit stora. I södra Västerbotten och vissa delar av Norrbotten har det kommit mycket regn vilket resulterat i syrebrist och en minskad skördepotential. I andra delar av Västerbotten och i stora delar av Norrbotten varierar prognosen från normal till något högre än normal skörd.

– Som vi tidigare berättat öppnar vi flera nya skördemottagningar i år, bland annat utanför Umeå och i Värmland. Med dessa satsningar och med våra redan etablerade mottagningar står vi väl rustade för årets skörd och ser med spänning fram emot när leveranserna börjar rulla in på våra mottagningar, säger Mikael Jeppsson.