Lantmännen storsatsar på lantbruket i Västerbotten

Pressmeddelanden, 2016

Den norrländska produktionen av spannmål är idag begränsad, mycket på grund av dess nordliga klimat. Här finns dock stor utvecklingspotential både i avkastning och ökad spannmålsareal. Därför inleder Lantmännen nu en satsning på norrländsk växtodling med målet att öka produktionen i området med 20 procent, och öppnar samtidigt en ny spannmålsmottagning utanför Umeå.

I Västerbotten och kringliggande län är växtsäsongen kort och dygnsmedeltemperaturerna är låga. Det gör det svårare att odla spannmål här jämfört med i sydligare delar av landet. Västerbotten har dock goda förutsättningar för att öka sin spannmålsproduktion avsevärt, och vårkorn är den grödan som har störst potential.

– Vi vet att det finns ett stort intresse av att odla spannmål i Västerbotten och Västernorrland. Här finns många duktiga lantbrukare som har goda förutsättningar för att framgångsrikt odla vårkorn i större skala, säger Hans Westbom, regionchef för region Norr på Lantmännen Lantbruk.

Idag odlas totalt cirka 13 000 hektar spannmål i Västerbottens och Västernorrlands län. Lantmännen ser stor potential i regionens lantbrukare och inleder nu en satsning för en ökad spannmålsproduktion. Ökningen ska dels ske genom ökad avkastning på befintlig areal och dels genom odling på idag outnyttjade spannmålsarealer.

– Med rätt insatsvaror, odlingsstrategier och rådgivning tror vi att avkastningen på spannmålsodlingarna i området kan höjas med 20 procent. Om vi dessutom kan intressera fler att odla spannmål på arealer där det idag inte odlas spannmål, kan vi öka den totala spannmålsproduktionen i Västerbotten och Västernorrland ytterligare, säger Hans Westbom, och tillägger:

– Lantmännen bedriver växtförädling av vårkorn på vår försöksstation i Lännäs i Ångermanland. Därmed har vi sorter som är perfekt anpassade för att odlas här i de norra delarna av landet.

Lantmännen strävar efter att hålla högsta möjliga servicegrad och för att öka tillgängligheten i området kommer Lantmännen att öppna en ny spannmålsmottagning i Degernäs utanför Umeå dit lantbrukarna kan leverera sin spannmål.

– I samarbete med Väståkra Gård kommer vi färdigställa en mottagning som har kapacitet att ta emot den spannmål som kommer produceras i området. Vi kommer att ha en spannmålmottagning och tork vid Degernäs och varan kommer att användas i vår foderfabrik i Holmsund. Upplägget är perfekt, odlingsmöjligheterna och konsumtionen av spannmålen finns i området vilket skapar långsiktiga förutsättningar, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

Lantmännens foderfabrik i Holmsund förbrukar årligen cirka 30 tusen ton spannmål till foderproduktion. Med de nya spannmålsvolymerna i regionen kan större andel av fodret produceras av lokala råvaror.