Lantmännen och Scania i samarbete för hållbara tunga transporter

Pressmeddelanden, 2016

Två tongivande aktörer går samman för att bana väg när det gäller att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Tillsammans skapas ett samarbete under namnet Etha.

Bakgrunden till initiativet är det beslut som riksdagen tagit och som fastslår målet om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030. Vi vill visa att kommersiella aktörer kan leda vägen och syftet med Etha är att skapa en systemlösning som inkluderar hela kedjan från drivmedel till faktisk transport. Det är något helt unikt i branschen, och för företag som väljer att gå med i Etha ställer man sig i framkant för omställningen till fossilfria transporter.

Etanol är världens största förnybara drivmedel och etanolbränslet ED95 kan minska CO2-utsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila drivmedel. Både drivmedel och motorteknik finns tillgängligt redan idag vilket Scania och Lantmännen Agroetanol tagit fasta på när de nu samarbetar för ett konkurrenskraftigt alternativ till fossila bränslen under det gemensamma namnet Etha.

- Med vårt etanoldrivmedel Agro Cleanpower 95, kan vi minska CO2 utsläppen med upp till 90 procent. Initiativet Etha tror vi är en attraktiv möjlighet för företag och kunder som ser hållbara transporter som en del av sin kommersiella affär, säger Bengt Olof Johansson, vd på Lantmännen Agroetanol.

- Vi har en certifierad motor och kunskapen som kan reducera utsläppen redan idag. I praktiken kan Scania tillhandahålla fordon för alla typer av alternativa bränslen. Etanol (ED95) är ett av de bästa både vad det gäller tillgång och reducerad påverkan på miljön, säger Robert Sobocki, vd på Scania-Bilar Sverige.

Samarbetet innebär att kunden erbjuds ett komplett system med fordon, drivmedel och infrastruktur i form av kundanpassade tanklösningar. Resultatet innebär en stor enkelhet för kunden som får en helhetslösning för att reducera sin klimatpåverkan markant.

En transportör som länge satsat målmedvetet med att minimera sin miljöpåverkan är Arla, som också investerat i etanolfordon. Inom kort levererar Scania 17 lastbilar klara för etanoldrift och Lantmännen har etablerat en tankanläggning vid Arlas mejeri i Kallhäll utanför Stockholm.

Om motorn/fordonet: Scanias erbjuder en lastbil med en 280hk Euro 6 motor för etanoldrift. Det är fjärde generationens etanolmotor så det handlar om beprövad teknik. Tack vare att motorn använder dieselprincip i förbränningen, så har den samma effektivitet som dieselmotorerna. Lastbilen lämpar sig bra för t ex lokal och regional distribution, det finns även lämpliga applikationer inom anläggning och flygplatser. Räckvidden är, beroende på last och körning, cirka 700km med en tank och 1400km med dubbla tankar.

Om drivmedlet: Agro Cleanpower 95, Etanoldrivmedel för dieselprincip (ED95), 90% CO2-reduktion, 95% bioetanol, 100% svenskt, tillverkas av Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

Om du vill läsa mer om projektet: www.etha.se 

För ytterligare information kontakta:
Markus Olsson, Sales & Marketing Manager, Lantmännen Agroetanol 010-556 14 54, markus.olsson@lantmannen.com
Scania-Bilar Sverige AB: Robert Sobocki, vd. Tel 010-708 64 70

Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Kunder är huvudsakligen de stora oljebolagen där etanolen används för låginblandning i bensin och för framställning av E85. På företagets anläggning på Händelö i Norrköping tillverkade företaget under 2013 cirka 230 miljoner liter etanol och cirka 180 000 ton proteinfoder. Tack vare att processenergin i tillverkningen är biobränslebaserad och att nästan hela spannmålsråvaran tas tillvara, blir energiutbytet mycket bra och koldioxidutsläppen från etanolen minskar med upp till 95 procent jämfört med bensin. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i division Energi. Läs gärna mer på www.agroetanol.se

Om Lantmännen Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen