Lantmännen och Dataväxt i strategiskt samarbete

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen och Dataväxt ingår ett strategiskt samarbete för att tillsammans driva digital utveckling inom lantbruket. Genom att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen skapar kan produktiviteten och lönsamheten på gården öka och därmed stärka konkurrenskraften hos de svenska lantbrukarna.

Teknikutvecklingen inom lantbruket går fort framåt och för med sig spännande möjligheter. Genom bättre beslutsunderlag och större precision, skapas förutsättningar för högre produktivitet och lönsamhet inom såväl animalieproduktion som växtodling. Dataväxt har länge varit en ledande aktör inom digitala växtodlingstjänster. Samtidigt gör Lantmännen en stor satsning på att samla sitt digitala erbjudande i en ny portal, LM². Nu ingår Lantmännen och Dataväxt ett långsiktigt strategiskt samarbete där Dataväxts digitala plattform Lantbruk.se och Lantmännens LM² kommer att komplettera varandra på ett sätt som ger Sveriges lantbrukare nya möjligheter i sin produktion och uppföljning.

– Dataväxts starka drivkraft med hög kompetens och stort entreprenörskap gör att de legat i framkant i utvecklingen av digitala tjänster under många år. Vi är oerhört glada att kunna presentera ett samarbete för att gemensamt driva den digitala utvecklingen framåt, säger Peter Annas, chef för Lantmännens Utsädes- och Handelsvaruaffär samt styrelseordförande i Dataväxt AB.

– Med det nya samarbetet på plats kan vi utbyta data för de användare som så önskar. Tillsammans kommer vi utveckla helt nya tjänster som ger lantbrukaren bättre beslutsunderlag för sin produktion och större kontroll över hela flödet på gården. I det arbetet kommer stor hänsyn att tas till informationsintegriteten, som fortsatt kommer att vara en mycket viktig aspekt, säger Johan Martinsson, marknadsansvarig på Dataväxt.

Flertalet av Dataväxts befintliga tjänster kommer framöver finnas tillgängliga i Lantmännens digitala portal LM². Därmed blir tekniken tillgänglig för fler lantbrukare och dessutom kan tjänsterna integreras med Lantmännens affärserbjudanden vilket skapar ett ännu tydligare mervärde för kunderna.

– För att kunna fortsätta utveckla efterfrågade tjänster är det en styrka att kunna samarbeta med en stark och trovärdig aktör som Lantmännen. Vi ser fram emot att tillsammans ta till vara på de möjligheter den digitala utvecklingen för med sig, säger Torbjörn Djupmarker, styrelsemedlem i Dataväxt AB.

Samarbetet är en långsiktig satsning där stärkt konkurrenskraft inom svenskt lantbruk är den gemensamma drivkraften. Lantmännen kommer också gå in som delägare i Dataväxt AB.