Lantmännen i Helsingborg får stöd av Klimatklivet

Pressmeddelanden, 2016

Den 29 augusti får Lantmännen i Helsingborg besök av de lokala kommunalråden Marcus Friberg (MP) och Annika Román (MP). Besöket föranleds av att Lantmännen i Helsingborg fått 3,8 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för initiativet att värma upp spannmålstorkar med fjärrvärme från tillvaratagen industriell spillvärme istället för fossil naturgas. Genom att modifiera och ansluta spannmålstorkar mot fjärrvärme minskar anläggningens klimatpåverkan med 550 ton koldioxid per år. 

I Klimatklivet samverkar länsstyrelsen med centrala myndigheter för att erbjuda stöd till lokala klimatinvesteringar. Stöd ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgas. Satsningen delfinansieras av Naturvårdsverket.

Under besöket träffar Marcus Friberg och Annika Román bland andra Lantmännens Fredrik Jönsson, produktionschef, och Claes Nilsson, driftschef, för att lära sig mer om verksamheten och den kommande installationen av fjärrvärme.

För mer information:

Fredrik Jönsson: produktionschef, tel: 0725034801
fredrik.jonsson@lantmannen.com