Lantmännen förvärvar aktiepost i HKScan från Sveriges Djurbönder

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen förvärvar en röststark aktiepost i HKScan från Sveriges Djurbönder. Genom affären stärker föreningarna det samlade svenska bondeinflytandet i bolaget. Lantmännen vill genom denna finansiella investering med strategiska möjligheter, säkerställa ett konstruktivt och aktivt ägande och på så sätt stärka animaliebranschen.

– Lantmännen agerar i hela spannmålsvärdekedjan. En betydande del av spannmålen är råvara till foder och av stor betydelse för både spannmålsodlingen och våra ägare, där de svenska animalieproducenterna är en viktig kundkategori. En djurhållning som har förutsättningar att vara konkurrenskraftig med en väl fungerande infrastruktur, är därför viktig för Lantmännen och svenskt lantbruk, säger Lantmännens styrelseordförande Bengt-Olov Gunnarson.

Sveriges Djurbönder är idag med sina drygt 12 procent av aktierna HKScans näst största ägare. Lantmännen köper aktier motsvarande 10,1 procent av rösterna och upprätthåller därmed ett konstruktivt och aktivt ägande. Cirka 80 procent av medlemmarna i Sveriges Djurbönder är även medlemmar i Lantmännen.

– Sveriges Djurbönder ser mycket positivt på affären. Lantmännen, kan med sin verksamhet från jord till bord, och en omfattande industriverksamhet, tillföra såväl industriell kompetens som kompletterande erfarenheter genom sin marknadsnärvaro i Östersjöområdet. Vi är övertygade om att affären kommer att bidra till förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i svensk djuruppfödning, säger Lena Åsheim, styrelseordförande i Sveriges Djurbönder.  

Båda parter har kommit överens om att hålla köpeskillingen konfidentiell.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen
Tel +46705 77 05 86, e-post bengt-olov.gunnarson@lantmannen.com

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel +46706 57 42 47, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com 

Lena Åsheim, styrelseordförande, Sveriges Djurbönder
Tel +4670 821 2150, e-post lena.asheim@sverigesdjurbonder.se

Lantmännens pressjour
Tel +46730 46 58 00