Klimatsmart etanol – på nära håll

Pressmeddelanden, 2016

Mattias Goldman från Tankesmedian Fores och 2030-sekretariatet skriver om sitt och Svante Axelssons studiebesök  hos  Lantmännen Agroetanol. Inblickar och insikter i skillnaden mellan etanol och etanol.

Till år 2030 ska vi inte bara nå en fossiloberoende fordonsflotta, utan också minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent. Eftersom målet omfattar också tung trafik, och befintliga fordon, så vill det till att vi har tillgång till betydligt mer biodrivmedel än idag, med mycket lägre klimatpåverkan än dagens snitt. Som etanolen från Lantmännen Agroetanol på Händelö utanför Norrköping. besöket skedde 14 oktober.

Läs mer på: http://2030-sekretariatet.se/klimatsmart-etanol-pa-nara-hall/