Agroetanolfabriken i Norrköping - Räddningstjänsten har nu avslutat sitt arbete på plats

Pressmeddelanden, 2016

17.00 Räddningstjänsten har nu i det närmaste avslutat sitt arbete på plats. Ingen person har kommit till skada och de säkerhetssystem som finns har fungerat som de ska.

Det var ca kl 11 den 1 juli som en brand uppstod efter en dammexplosion i ett filter i anläggningens foderfabrik. Brandens omfattning är begränsad till foderfabriken och etanoldelen är inte berörd. Därmed har också skadorna begränsats och ingen expolosionsrisk för fabriken som helhet förelåg. Räddningstjänsten har under dagen haft ett 20-tal brandmän och rökdykare på plats för att kontrollera och begränsa branden. En stor eloge till dem och till det lilla team från Agroetanol som stannat kvar inne vid området och bistått i räddningstjänstens arbete. Klockan 17 på fredagskvällen är endast ett fordon från räddningstjänsten kvar för att avsluta arbetet med släckning och efterkontroll vilket beräknas ta ytterligare någon timme.

Ingen person har kommit till skada vilket är en lättnad för alla på Agroetanol. Högt prioriterat är att personalen ska få det stöd de kan behöva efter detta.​

En del materiella skador finns givetvis men i ett relativt begränsat område. Under kvällen och helgen kommer vår personal att utreda omfattningen av skadorna på utrustningen och därmed också få en bild av när anläggnigen kan startas upp igen. 

Vi kommer säkerställa att våra kunder inte påverkas av det som hänt.​​​​​