Nu startar handel med Lantmännens förlagsandelar

Pressmeddelanden, 2015

Idag, onsdagen den 21 januari, startar handel med Lantmännens förlagsandelar på Mangoldlistan under kortnamnet LANT 01. Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen var stort från både medlemmar, medarbetare och ett antal föreningar inom de gröna näringarna. Lantmännens styrelse beslutade därför om tilldelning, varvid förlagsandelar om totalt 250 MSEK har getts ut.

Förlagsandelarna löper på fem år och förfaller den 30 december 2019. Fullständigt prospekt finns tillgängligt på Lantmännens hemsida http://lantmannen.se/omlantmannen/Agare-och-medlem/Forlagsandelar/ och aktuella kurser publiceras på Mangoldlistan.

För orderläggning kontakta din bank eller fondkommissionär.

Eventuella frågor om emissionen kan mailas till forlagsandelar @lantmannen.com.

För ytterligare frågor, kontakta:

Johan Dufvenmark, Treasury Manager, e-post: johan.dufvenmark@lantmannen.com,
tel: 010-5561071

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800