Lars Hermansson ny marknadschef för foder på Lantmännen Lantbruk

Pressmeddelanden, 2015

Lars Hermansson, nuvarande foderchef på Svenska Foder, kommer i slutet av sommaren att tillträda tjänsten som marknadschef för foder på Lantmännen Lantbruk. Lars Hermansson har rekryterats för att ytterligare stärka och utveckla Lantmännen Lantbruks foderaffär.

Jag är oerhört glad att vi lyckats rekrytera Lars Hermansson till vår foderverksamhet. Vi är inne i en intensiv fas och arbetar hårt för att öka våra volymer och utveckla vårt affärserbjudande. Lars Hermansson kommer vara en nyckelspelare i detta viktiga arbete, säger Klas Hesselman, chef för foderenheten på Lantmännen Lantbruk.

 Närmast kommer Lars Hermansson från Svenska Foder där han sedan 1997 varit foderchef. Han har en gedigen erfarenhet av foderbranschen och har arbetat med såväl marknads- som produktionsfrågor. På Lantmännen Lantbruk kommer han ha en central roll i foderaffären och ansvara för marknadsfrågor.

 Jag ser verkligen fram emot att börja på Lantmännen. Jobbet som marknadschef för foder ser jag som en positiv utmaning där mina tidigare erfarenheter kommer väl till pass, säger Lars Hermansson.

För mer information kontakta gärna: 
Klas Hesselman, chef Foderenheten Lantmännen Lantbruk, tel: 070-632 47 11, e-post:  klas.hesselman@lantmannen.com
Johan
Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-629 40 20, e-post: j
ohan.andersson@lantmannen.com