Lantmännens första emission i nyetablerat MTN-program övertecknad

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen etablerade i november 2015 ett Medium Term Note-program med en låneram om 3 miljarder kronor. Nu har den första emissionen om totalt
1 250 MSEK, med en löptid på 5 år och en ränta på 3m Stibor +1,65 procent, genomförts. Intresset från marknaden var stort och transaktionen blev snabbt övertecknad.

MTN-programmet ger Lantmännen möjligheten att emittera obligationer i SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden. Programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning.

Obligationerna i emissionen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och minsta handelsbelopp uppgår till 1 MSEK.

Swedbank är arrangör för MTN programmet och emissionsinstitut för emissionen är Danske Bank, Nordea och Swedbank.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på www.lantmannen.com och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på begäran i pappersform på Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

För mer information kontakta gärna: 
Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen, tel. 0725 61 15 63, e-post. Ulf.zenk@lantmannen.com