Lantmännen stärker positionen i Baltikum genom förvärv i Litauen

Pressmeddelanden, 2015

Det av Lantmännen hälftenägda Scandagra förvärvar det litauiska lantbruksföretaget Agrogimas. Förvärvet stärker Lantmännens position på de snabbväxande baltiska marknaderna, och förvärvet är därmed ett viktigt led i tillväxtstrategin för Lantmännens spannmålsaffär samt för att nå målet att vara ledande inom handel med spannmål och oljeväxter i Östersjöområdet.

Lantmännen stärker positionen i Baltikum genom att det av Lantmännen hälftenägda Scandagra förvärvar lantbruksföretaget Agrogimas med bas i södra Litauen, ett område med bra jordar och goda odlingsförutsättningar. Företaget är familjeägt, etablerades 2002 och har en effektiv spannmålsanläggning med lagringskapacitet på 17 tusen ton. Agrogimas hade 2014 en omsättning på 4,6 miljoner euro, en ökning på 11 procent jämfört med året innan. Verksamheten består av försäljning av insatsvaror till växtodling samt handel med spannmål.

Förvärvet är ett led i Lantmännens tillväxtstrategi och sker på en viktig marknad. Den baltiska marknaden växer snabbt, inte minst inom spannmålssektorn. De senaste fem åren har de baltiska skördarna ökat från cirka fem till åtta miljoner ton. Den kraftiga tillväxten förklaras såväl av ökade odlingsarealer som av utvecklade odlingsstrategier.

– Den baltiska marknaden har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och det är viktigt att Lantmännen stärker sina positioner inom spannmålsaffären på marknader som visar tillväxtpotential, säger Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

Scandagra, som till hälften ägs av Lantmännen och till hälften av DLG, bedriver verksamhet i hela Baltikum. Koncernen omsätter 2,5 miljarder SEK och sysselsätter cirka 225 personer. Bolaget säljer cirka 125 tusen ton foder, 150 tusen ton gödsel och handlar med 750 tusen ton spannmål. Scandagra har haft en mycket positiv utveckling senaste åren, med ökande omsättning och förbättrat resultat.

– Genom Scandagra har vi inom Lantmännen tillgång till spannmålshandel i de tre baltiska länderna samtidigt som vi utvecklar vårt kunnande om den baltiska marknaden, vilket är en förutsättning för att kunna expandera i området, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

– Förvärvet av Agrogimas ger oss bättre förutsättningar att växa i Litauen och är en naturlig del i Lantmännens långsiktiga och tillväxtorienterade strategi i att ha en ledande position i Östersjöområdet, säger Johan Andersson.