Lantmännen Maskin stöttar lantbrukarna med investeringsförskott

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Maskin tar initiativ till ett fortsatt tryggt investeringsklimat för den svenska lantbrukaren trots försenad utbetalning av EU-stödet.

Med anledning av de uppkomna svårigheterna för myndigheterna att utbetala 2015 års EU-stöd i tid vill Lantmännen Maskin tillsammans med Lantmännen Finans AB ändå trygga lantbrukarnas investeringsplaner. Med investeringsförskottet har lantbrukaren möjlighet att räntefritt belåna del av det beräknade EU-stödet i samband med en maskininvestering.

Slutet på året är traditionellt en tid för nyinvestering av maskiner för lantbrukarna. Maskinerna ses över efter avslutad säsong och man vill vara rätt rustad inför den kommande. Många lantbrukare har planerat att göra sina investeringar i samband med att EU-stödet utbetalas, normalt i december. Då hinner också den nya maskinen levereras i tid till kommande vårbruk

  • Tack vare vår styrka med Lantmännen har vi möjlighet att skapa ett finansieringserbjudande som alternativ till gårdsstödet som gör att lantbrukaren ändå kan förverkliga sina maskininvesteringar i tid. Investeringsförskottet från Lantmännen täcker en beräknad kontantinsats. Vårt motto är att vara ”den bästa affärspartnern varje gång” och det innebär att vi försöker göra lantbrukarnas vardag lite tryggare och enklare i alla lägen, säger Jonas Arvidsson, vd Lantmännen Maskin.

    Investeringsförskottet är en räntefri kredit. Återbetalning sker när lantbrukaren erhållit EU-stödet. Lånet avser täcka kontantinsatsen på maskinen eller redskapet (normalt 20 %).

Ladda ned filer här