Lantmännen lanserar ny spannmålsportal

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen lanserar nu en spannmålsportal med tjänster som gör det lättare för lantbruksföretagare att utveckla och genomföra framgångsrika affärer. Marknadsbevakning, korta analyser och fördjupad marknadsinformation kommer att finnas tillgängligt. Samtidigt lanseras nya tjänster för spannmålsförsäljning och ett nytt sätt att presentera spannmålspriser.

På den nya webbaserade spannmålsportalen, tillgänglig från och med idag, den 3 februari, finns Lantmännens egna marknadsrapporter, korta marknadsnyheter och samlad fördjupad information. Parallellt introducerar Lantmännen ett nytt sätt att presentera spannmålspriser. Lantmännen har som enda aktör tidigare öppet visat sina inköpspriser, men nu kommer spannmålspriserna endast att visas med indikativ nivå och trend.

– Konkurrensen om lantbrukarnas spannmål hårdnar. Genom öppenheten har vi tidigare underlättat för våra konkurrenter eftersom de har haft tillgång till våra dagliga inköpspriser, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk., och tillägger:

– Relevant och aktuell marknadsinformation är en väsentlig del i alla affärsverksamheter och genom den nya spannmålsportalen så kommer lantbrukare att fortsatt ha tillgång till data som gör det lättare att planera och utveckla verksamheten framgångsrikt.

Den nya spannmålsportalen kommer endast att vara tillgänglig för Lantmännens kunder. Tjänsterna som lanseras skapar möjlighet för lantbrukarna att följa marknaden via skarpa säljorder eller bevakning av önskade prisnivåer.

– I en marknad som ofta rör sig kraftig upp och ner är det viktigt att ha en försäljningsstrategi på gårdsnivå för att lyckas. Tjänsterna på spannmålsportalen kommer kunna appliceras både för framtida leveranser och redan levererad spannmål, säger Mikael Jeppsson.

För mer information:
Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk, tel. 070-319 53 60, e-post. mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel. 0730-46 58 00