Lantmännen förvärvar VAASAN Group

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva det finska företaget VAASAN Group OY (VAASAN), som bedriver bageriverksamhet i norra Europa och som för närvarande ägs av Lion Capital. Lantmännen Unibake och VAASAN får tillsammans en förbättrad position i Östersjöområdet och breddar det gemensamma erbjudandet med flera nya produkter och koncept, vilket är i linje med Lantmännens långsiktiga strategi.

VAASAN är en ledande bageriaktör i Finland, och en betydande aktör i Sverige, Norge och Östersjöområdet med flera välkända varumärken – till exempel VAASAN-varumärkena Finn Crisp och VAASAN. VAASAN är världens största tillverkare av tunt knäckebröd och världens näst största knäckebrödsproducent. Företaget är också en stor spelare inom bake-off i Norden och har en betydande närvaro inom färskbrödssegmentet. 2013 hade VAASAN 2 745 anställda och nettoomsättningen uppgick till cirka EUR 415 miljoner.

Lantmännen äger sedan tidigare ungefär 8 procent av aktierna i VAASAN och kommer genom denna transaktion att förvärva resterande aktier. När berörda myndigheter har godkänt förvärvet blir VAASAN en del av Lantmännen Unibake – ett internationellt bageriföretag inom Lantmännenkoncernen, med produktion av fryst och färskt bröd för både service- och dagligvaruhandeln. Genom förvärvet utökas Lantmännen Unibakes nuvarande erbjudande med flera nya produkter och koncept, och företaget får en internationell position inom segmentet knäckebröd. Förvärvet innebär även att Lantmännen Unibakes position i Östersjöområdet utökas och utvecklas.

– Förvärvet ligger väl i linje med den strategiska inriktningen att stärka vår position på de nordeuropeiska marknaderna inom Lantmännen Unibakes internationella bageriverksamhet. VAASAN och Lantmännen Unibake kompletterar varandra på många sätt. Tillsammans kan vi bättre anpassa oss till förändrade kundbehov, utvidga vårt produktutbud och nå en större kritisk massa för produktutveckling och innovation, vilket kommer att vara positivt för våra kunder, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

– Genom förvärvet förenas vi med ett starkt nordiskt företag inom vår egen bransch och möjligheterna att tillgodose våra kunders och konsumenters krav kommer att stärkas ytterligare. Förvärvet innebär också ökade möjligheter att utvecklas internationellt och öppnar därmed nya, intressanta möjligheter för både Lantmännens och VAASANs anställda och ledare. Detta förvärv innebär en ny fas för båda företagen, säger Esa Rautalinko, vd, VAASAN Group.

– Förvärvet kommer att förbättra vår service och leverans och dessutom stärka det gemensamma erbjudandet genom ett brett produktsortiment. Tillsammans når vi en större marknad och kommer också att kunna erbjuda och investera i nya och innovativa produkter, säger Werner Devinck, vd, Lantmännen Unibake.

Parterna har kommit överens om att hålla köpeskillingen konfidentiell. Transaktionen ska godkännas av berörda myndigheter och affären förväntas vara genomförd i mitten av 2015.

För ytterligare frågor kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Werner Devinck, vd, Lantmännen Unibake, tel: +4576285100, e-post: werner.devinck@lantmannen.com

Esa Rautalinko, vd, VAASAN Group, tel: +358 400 740 997, e-post: esa.rautalinko@vaasan.com

Mira Perander, Communications Manager, VAASAN Group, tel: +358 50 560 3327, e-post: mira.perander@vaasan.com

Lantmännens presscenter, tel: +46 730 46 58 00

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, är fler än 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter SEK 33 miljarder. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se/omlantmannen

Om Lantmännen Unibake

Lantmännen Unibake är ett internationellt bageriföretag inom Lantmännen koncernen, med välkända varumärken som Schulstad och Hatting. Lantmännen Unibake finns på 60 marknader, har bagerier i
11 länder, en omsättning på över SEK 7 miljarder och 3 800 anställda. www.lantmannen-unibake.com

Om VAASAN

VAASAN Group är en internationell föregångare inom bageribranschen i Norden och Baltikum. VAASAN är också världens största tillverkare av tunt knäckebröd, den näststörsta tillverkaren av knäckebröd och ett ledande nordiskt företag på bake-off-produkter. Koncernen hade en nettoomsättning 2013 på EUR 415 miljoner och cirka 2 745 anställda i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sverige och Norge. www.vaasan.com

Om Lion Capital

Lion Capital är en konsumentfokuserad investerare som engagerat arbetar för tillväxt genom starka varumärken. Med kontor i London och Los Angeles har företaget genomfört investeringar på cirka EUR 6 miljarder i mer än 30 verksamheter och över 100 konsumentvarumärken i Europa och Nordamerika. Lions fokus på marknadsledande företag som vänder sig till konsumenter har lett till investeringar i välkända varumärken som Weetabix – det ledande brittiska företaget inom frukostflingor, Kettle Foods – en ledande tillverkare av naturliga snackprodukter i USA och Storbritannien, Picard – det ledande livsmedelsföretaget inom fryst mat i Frankrike med nästan 1 000 butiker, Jimmy Choo – återförsäljare av lyxartiklar inom skor och accessoarer samt AllSaints – ett ledande modernt modemärke med ett globalt butiksnät. Företaget arbetar i partnerskap med ledningarna i sina företag för att strategiskt förändra de verksamheter i vilka de investerar. www.lioncapital.com