Lantmännen besökte Kina

Pressmeddelanden, 2015

Som ett led i att öka framtida exportsatsningar besökte Lantmännen i förra veckan Kina, och vid ett seminarium lyftes frågan om bland annat livsmedelssäkerhet. I takt med en allt större medelklass och ett ökat intresse för hälsosamma och säkra livsmedel väntas intresset för den kinesiska marknaden att öka bland västerländska företag.

Livsmedelsäkerhet är en global fråga och världens blickar har de senaste åren riktats mot Kina. Efter ett antal uppmärksammade skandaler är frågan nu högt på agendan hos såväl kinesiska medborgare i allmänhet som hos Kinas ledare.

– Svensk forskning och utveckling kring livsmedelssäkerhet är världsledande. Vi har mött ett stort och genuint intresse för våra kunskaper, sa Lantmännens styrelseordförande Bengt-Olov Gunnarson när han avslutade Lantmännens seminarium.

Svenska råvaror och livsmedelsprodukter präglas av hög kvalitet, och det pågår en diskussion mellan svenska och kinesiska myndigheter kring bland annat ett exporttillstånd av svenskodlad havre.

– Genom att regeringen nu beslutat att permanent ha ett lantbruksråd på ambassaden i Peking så ökar möjligheterna för svensk lantbruks- och livsmedelsexport till Kina. Det är en viktig markering från Sverige som innebär att svenska lantbruks- och livsmedelsföretag har en tydlig kontaktperson för att etablera sig på den kinesiska marknaden, säger Bengt-Olov Gunnarson.

För att fånga upp intresset för svensk livsmedelssäkerhet anordnade Lantmännen ett seminarium i Peking med deltagare från Lantmännen, svenska ambassaden i Peking, EU-delegationen i Peking, Livsmedelsverket och kinesiska myndigheter samt ett antal aktörer på området. Vid sitt öppningsanförande undersök Lisette Lindahl, chef för den ekonomiska sektionen vid svenska ambassaden i Peking, det gemensamma intresse som Sverige och Kina har och de viktiga insatser som aktörer som Lantmännen kan göra.

– Jag är imponerad av den öppenhet våra kinesiska talare visat inför och under vårt seminarium, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen. De delade generöst med sig av kunskap om de utmaningar Kina möter, de sätt de vill ta sig an dem, och vilka framtida samarbeten de är intresserade av.

Kina representerades på seminariet bland annat av Yang Binbin, chef på enheten för import och export på den kinesiska kvalitetsmyndigheten AQSIQ, och Wu Yongning, forskningschef på den kinesiska myndigheten för riskbedömning av livsmedel CFSA.

Förkortningar

AQSIQ General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine

CFSA   China National Center for Food Safety Risk Assessment

För ytterligare frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800