Lantmännen avyttrar industrifastighet i Uppsala till Besqab

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Fastigheter avyttrar en industrifastighet i Uppsala, där det idag bland annat finns en spannmålsanläggning och en kvarn, till Besqab som avser att bygga cirka 1 000 bostäder på området. Samtidigt förvärvar Lantmännen Fastigheter ett vård- och omsorgsboende på Lidingö och ett i Norrtälje av Besqab.

Försäljningen av fastigheten i Uppsala är en del av Lantmännens konsolidering av kvarnverksamheten från Uppsala till Strängnäs. Kvarnen och silon i Uppsala ligger i nära anslutning till bostäder, vilket har gjort det svårt att utveckla verksamheten långsiktigt.

– Försäljningen av industrifastigheten i Uppsala och förvärvet av vård- och omsorgsboendena är två viktiga affärer som innebär att vi frigör mark för bostäder i en av Sveriges snabbast växande städer samtidigt som vi tar över ägandet av två stabila fastigheter. Vi är övertygade om att Besqab tillsammans med kommunen nu kommer att utveckla fastigheten väl, säger Mikael Nicander, vd, Lantmännen Fastigheter.

Besqab tar under första kvartalet 2016 över ägandet av fastigheten och under samma period har Lantmännen tillträde till vårdboendena. Lantmännen disponerar fastigheten i Uppsala till och med första kvartalet 2020 och samtidigt letar Lantmännen Lantbruk en ersättningsetablering i området.

– Mälardalen är ett mycket viktigt spannmålsområde och vi fortsätter därför att utveckla vår anläggningsstruktur. I Mälardalen kommer det innebära att vi öppnar nya spannmålsmottagningar med bättre tillgänglighet, ökad mottagningskapacitet och förbättrad hamnutlastning, säger Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk.

För mer information kontakta gärna: 
Mikael Nicander, vd, Lantmännen Fastigheter, tel: 010-556 11 52, e-post: mikael.nicander@lantmannen.com

Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, tel: 010-556 40 46, e-post: johan.andersson@lantmannen.com

Fredrik Malmfors, varuflödeschef, Lantmännen Cerealia, tel: 010-556 10 29, e-post: fredrik.malmfors@lantmannen.com