Lantmännen Agroetanol startar tankstation hos Kyl o Frysexpressen i Årsta

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Agroetanol startar tankstation hos Kyl o Frysexpressen i Årsta utanför Stockholm. Åkeriet har sedan den 20 maj kunnat tanka sina etanollastbilar med Lantmännen Agroetanols Agro Cleanpower 95, ett etanoldrivmedel för anpassade dieselmotorer som minskar koldioxidutsläppen med över 90 procent.

I februari i år lanserade Lantmännen Agroetanol den nya bioetanolen, en bioetanol som tillverkas av närproducerad spannmål. Etanolen har en unik klimatprestanda tack vare resursutnyttjandet i tillverkningsprocessen.

– Under 2010 inledde vi vår etanolsatsning och till en början köpte vi in tre stycken etanoldrivna distributionslastbilar. Idag har vi 15 stycken. Tack vare etanolsatsningen minskar vi miljöpåverkan och genom att köra på Agro Cleanpower 95 reducerar vi koldioxidutsläppen med över 90 procent, säger Robert Barkensjö, vd Kyl o Frysexpressen.

De delar av råvaran som vid tillverkningen inte blir etanol används som proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen säljs som kolsyra. Etanolfabriken har en kapacitet att tillverka 230 000 kubikmeter etanol om året, nog till att köra över 7 500 distributionslastbilar.

– Tack vare storskalig tillverkning och effektiv distribution kan vi hjälpa våra kunder att arbeta för en fossilfri transportsektor redan idag. Vi är såklart glada att Kyl o Frysexpressen valt oss som en partner i klimatarbetet, säger Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol.

Tankanläggningen hos Kyl o Frysexpressen är ett första steg i Lantmännen Agroetanols utrullning av tankstationer i Sverige.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:
Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol, tel: 010-556 14 32

e-post: bengt.olof.johansson@lantmannen.com

Robert Barkensjö, vd Kyl o Frysexpressen, tel: 08-709 76 01
Lantmännens presscenter, tel: 0730-46 58 00

Om Lantmännen Agroetanol

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent. Vi erbjuder attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter som framställs på ett ansvarsfullt sätt. Vår anläggning är en del av det prisade bioenergikombinatet i Norrköping och vi har kapacitet att tillverka 230 000 kubikmeter etanol om året. De delar av råvaran som inte blir etanol används till proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen säljs som kolsyra. Resursutnyttjandet i tillverkningsprocessen gör att vi kan erbjuda Sveriges hållbaraste biodrivmedel med en koldioxidreduktion på mer än 90 procent. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i division Energi. Läs gärna mer på www.agroetanol.se