Gunilla Aschan och Johan Mattsson föreslås som nya styrelseledamöter i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Gunilla Aschan och Johan Mattsson, efter att Nils Lundberg och Lena Philipson avböjt omval.

Lantmännens styrelse har under 2014 bestått av ordförande Bengt-Olov Gunnarson, Ulf Gundermark, Helle Kruse Nielsen, Per Lindahl, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Lena Philipson, Björn Wallin, Hans Wallemyr, vd Per Olof Nyman och tre personalrepresentanter.

Mandattiden för styrelseledamöterna är två år. I år går mandattiden ut för Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl, Nils Lundberg, Lena Philipson och Hans Wallemyr. Nils Lundberg och Lena Philipson har avböjt omval.

Inför föreningsstämman 2015 har valberedningen enats om att föreslå omval av Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl och Hans Wallemyr samt nyval av Gunilla Aschan och Johan Mattsson.

– Gunilla Aschan och Johan Mattsson har båda internationell erfarenhet och kunskap om lantbruk- och livsmedelsverksamhet. De har även verkat inom stora koncerner och har kompetens inom finansiell verksamhet, vilket är viktigt i styrelsearbetet när Lantmännen nu fokuserar på tillväxt i linje med den fastlagda strategin, säger Kjell Eriksson, valberedningens ordförande.

Gunilla Aschan är född 1960, utbildad agronom med ekonomisk inriktning vid Sveriges lantbruksuniversitet och bosatt utanför Linköping, där hon driver lantbruk tillsammans med sin familj. Hon är idag Sverigeansvarig för Jord & Skog på Nordea, styrelseledamot i Hushållningssällskapet Östergötland samt ordförande i Föreningen Jordägare i Östergötland -Sörmland. Hon är även styrelseledamot i HK Scan, ett uppdrag som hon lämnar i april.

Johan Mattsson är född 1960, utbildad civilekonom med finansieringsinriktning från Högskolan i Växjö och bor utanför Tomelilla, där han driver lantbruk. Johan Mattsson är även ledamot i Handelsbankens regionbankstyrelse för södra Sverige samt i Handelsbankens Skogs- och Lantbruksråd.

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls tisdagen den 5 maj på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. 

För ytterligare frågor, kontakta:

Kjell Eriksson, valberedningens ordförande, tel: 0703-22 59 60, e-post: kjell.eriksson@pn.lrf.se

Gunilla Aschan, tel: 070-326 14 12

Johan Mattsson, tel: 0709-52 17 92                                                                                              

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00