Svenskarna kan mycket om fibrer men glömmer det när man handlar

Pressmeddelanden, 2014

En undersökning från Lantmännens visar att närmre hälften av svenskarna har låg kunskap om våra fyra sädesslag och deras hälsoegenskaper. Men av dem som anser sig ha bra kunskap väljer mer än hälften produkter utifrån vilka sädesslag de innehåller och vilka positiva egenskaper dessa har. Bland de tillfrågade har den yngre generationen lägst kunskaper. I Stockholm väljer hela 73 % spannmålsprodukter efter deras hälsoegenskaper.

 – Det är bra att de som har kunskap om sädesslagens hälsoegenskaper väljer produkter därefter. De fyra sädesslagen är alla rika på järn, kalium, magnesium, folsyra och antioxidanter, som E-vitamin. Sädesslagen är vår viktigaste källa till fibrer som vi i allmänhet äter för lite av. Vissa av dessa fibrer minskar upptaget av kolesterol i tarmen, vilket i sin tur sänker kolesterolhalten i blodet, säger Mats Larsson, forsknings- och utvecklingsdirektör på Lantmännen.

Äldre vet mer om sädesslagen

Kunskapen om sädesslagens hälsoegenskaper skiljer sig inte nämnvärt åt utifrån kön eller vart i landet man bor. Däremot finns ett åldersmässigt samband där personer över 55 år har bättre kunskap jämfört med den yngre generationen (18-34 år), där 6 av 10 anser att de saknar kännedom.

Av den tredjedel som anser sig känna till sädesslagens hälsoegenskaper, är det mer än hälften som väljer spannmålsbaserade produkter utifrån just hälsoegenskaperna. Kvinnor är mer medvetna än män och det finns ett samband mellan att bo i storstad och att man uppger sig vara intresserad av hälsa. I Stockholm väljer hela 73 % spannmålsprodukter efter deras hälsoegenskaper.

– Mat som innehåller våra olika sädesslag är både gott och hälsosamt men har de senaste åren fått ett oförtjänt dåligt rykte, då många nås av budskapet att kolhydrater orsakar viktökning. Havre och korn förebygger bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och råg kan skydda mot diabetes typ 2. Äter man inte fullkornsbröd, pasta och andra spannmålsprodukter riskerar man att få i sig för lite kostfibrer vilket kan leda till sämre välbefinnande, säger Mats Larsson på Lantmännen.

Lär dig mer om våra fyra sädesslag

Gör vår quiz och tävla mot dina vänner i SädesSlaget: www.lantmannen.se/sadesslaget

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16 - 18 september 2013 har sammanlagt 1009 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Svederman, presschef, Lantmännen + 46 705 87 42 34
Mats Larsson, FoU-direktör, Lantmännen +46 705 57 83 39
J
ennie Johansson, dietist, Lantmännen +46 709 27 80 32

Pressmaterial och bilder:
http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/