Lantmännens HR-direktör Elisabeth Wallin Mononen är Årets personaldirektör

Pressmeddelanden, 2014

Priset tilldelas den personaldirektör som aktivt arbetat med att stärka arbetsgivarvarumärket, det som kallas employer branding, och som också lyckats  förankrat frågan i företagets ledningsgrupp. Igår, den 8 oktober, delades priset “Årets personaldirektör” ut till Elisabeth Wallin Mononen under “Talent Exellence Awards” som hålls av employer branding-företaget Universum.

Priset delas ut till den HR-direktör som visat intresse och engagemang i employer branding-frågor och som engagerat frågorna väl i bolagets ledningsgrupp. Juryn, bestående av personer med stor kännedom om de nominerade organisationerna och deras företags marknader, har även tittat på faktorer som bolagens sätt att marknadsföra och kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke på ett innovativt och trovärdigt sätt. Juryn har också sett på resultaten i Universums egna mätningar.

Elisabeth Wallin Mononen  fick utmärkelsen med följande motivering:
”Elisabeth Wallin Mononen har varit drivande i att utveckla Lantmännens employer branding-strategi och står bakom den förändringsresa företaget genomgått i sin strävan att locka till sig de bästa talangerna. Hennes fokus på att HR hela tiden måste ligga ett steg före har lett till att man utgående ifrån affärsplanen fokuserar på de långsiktiga såväl som de kortsiktiga rekryteringsbehoven, och det har gett henne en självklar roll i företagets övergripande strategiarbete.”

”Talent Excellence Summit”
Universum arrangerar varje år ”Talent Excellence Summit” som en mötesplats i branschen för samtal kring hur man bäst tar fram, förankrar och implementerar optimala employer branding-strategier. Något som är extra viktigt på en arbetsmarknad där konkurrensen om de mest kompetenta talangerna är hård.

För mer information, bilder mm:
Jenny Svederman PR-chef Lantmännen, mobil: 0705874234 jenny.svederman@lantmannen.com