Lantmännen Maskin utökar med samarbeten inom servicemarknaden

Pressmeddelanden, 2014

Närheten till verkstad och reservdelar är en avgörande faktor med stor vikt vid valet av maskinleverantör. För att kunna ge kunderna ännu bättre, snabbare och säkrare verkstadstjänster och reservdelstillgång startar Lantmännen Maskin samarbeten med partners inom området service och reparationer samt reservdelshantering.

Lantmännen Maskin har identifierat ett antal geografiska områden runt om i landet där tillgängligheten för verkstad och reservdelsutlämning kan förbättras. Vikten av närheten till verkstad och reservdelar är grundläggande och spelar stor roll för lantbrukare och entreprenörer, något som också framkommit med tydlighet vid alla de kundmöten ledningen för Lantmännen Maskin genomfört.

– Vi räknar med att starta samarbeten inom service- och reservdelshantering med ett tiotal partners utspridda i Sverige. De företag vi knyter till oss integreras som en del i vår verksamhet och har samma tillgång till support och utbildning som våra egna anläggningar, förklarar Jens Hennig, Lantmännen Maskins ansvarige för optimering av anläggningsstruktur.

Sedan mitten av maj i år arbetar SMT (Skandinaviska Maskin Teknik AB) som servicelämnare i norra Norrbotten. Samarbetet med Lantmännen Maskin innebär att SMT ansvarar för service och reparationer samt reservdelsutlämning i kommunerna Överkalix, Övertorneå, Gällivare, Pajala och Kiruna. För SMT har det inneburit ett bredare verksamhetsområde och nya kunder.

– Den här möjligheten kom i rätt tid! Vår verksamhet var tidigare enbart riktad mot entreprenörer. En kundgrupp som påverkas väldigt mycket av konjunktursvängningar i gruvnäringen. För oss är det därför mycket bra att vår verksamhet nu breddas och vi får en kundgrupp inom jord- och skogsbruket, säger Kent Larsson, ägare till SMT.

Med franchise-uppdraget har SMT ökat sin kundkrets. Många av lantbrukskunderna är nya kontakter. Dessutom har SMT tillfört helt nya kunder som inte tidigare anlitat Lantmännen.

– Det är en win-win situation. Kunderna får ökad tillgänglighet och tillsammans med Lantmännen Maskin har vi fått fler kunder att bearbeta. Det känns bra att ha en stark och handlingskraftig organisation som samarbetspartner. Jag måste verkligen berömma det stöd vi fått. Jag är helt övertygad om att det här kommer att bli riktigt bra för oss, avslutar Kent Larsson, SMT.

Just nu pågår ett intensivt arbete inom Lantmännen Maskin med att hitta rätt samarbetspartners.

För frågor kontakta gärna:
Jens Hennig, Lantmännen Maskin, 010-556 01 09 jens.henning@lantmannen.com