Lantmännen i strategiskt samarbete inom växtförädling

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen säljer sin tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet till Syngenta. Samtidigt inleds ett samarbete där Lantmännen får tillgång till Syngentas kunskap och sorter och kan på så sätt ta del av företagets breda forskning och utveckling inom området.

– Vi vill skapa förutsättningar för konkurrenskraftig växtförädling, primärt för vår nordiska hemmamarknad, med sina speciella förutsättningar. Detta samarbete bidrar till att säkra den långsiktiga utvecklingen av Lantmännen växtförädlingsverksamhet. Lantmännen får tillgång till Syngentas kunskap och nätverk för vete. Allt detta skapar fortsatt goda förutsättningar för våra svenska lantbrukare, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

På vår hemmamarknad ger samarbetet rättigheter till marknadsföring och försäljning av Syngentas sorter. Dessutom kommer ett FoU samarbete att inledas för vete. Lantmännen kommer att fortsätta med växtförädlingsverksamhet i Sverige och Holland för höst- och vårvete, vårkorn, havre, rågvete, vårraps, vallväxter, salix och potatis. Lantmännen kommer också att fortsätta att marknadsföra dessa grödor i Sverige och internationellt samt vara fortsatt aktiv i växtförädling för den nordiska marknaden i egen regi och i samarbete med andra aktörer.

– Vi kommer i gemensamma projekt kunna förse varandra med teknologier och utveckla olika FoU-projekt, som till exempel vinterhärdighet och sjukdomsresistens. Detta är viktiga faktorer för att driva på utvecklingen av en hållbar växtodling som möter framtidens krav på ökad resurseffektivitet och även är anpassade för de klimatförändringar som förväntas, fortsätter Johan Andersson.

Växtförädlingsbranschens behov av ökande utvecklingssatsningar med stora och långsiktiga investeringar ställer krav på enskilda aktörer, vilket innebär fler allianser och samarbeten. Inom branschen pågår därför en stark strukturomvandling och konsolidering.

– Strategiska samarbeten är något som vi eftersträvar för att öka vår flexibilitet samt möjligheter att framgångsrikt utveckla vår produktportfölj för vår marknad. Samarbete med andra inom detta området är nödvändigt för att stärka den svenska förädlingen då konkurrensen är stenhård, säger Johan Andersson.

Våra medarbetare som är anställda inom Lantmännen verksamhet i Polen och Tyskland blir framöver anställda hos Syngenta. Förändringen berör cirka 70 medarbetare.

Transaktionen skall godkännas av den tyska konkurrensmyndigheten (Bundeskartellamt), och förväntas avslutas i juli 2014.

För mer information kontakta:

Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, +46706294020