Lantmännen i nytt strategiskt samarbete inom växtförädling

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen Lantbruk överlåter sitt sydliga vårkornsprogram till det franska växtförädlingsföretaget Secobra. Secobra kommer fortsätta att bedriva programmet från Svalöv, vilket innebär att man kommer att köpa tjänster från Lantmännen Lantbruk. Programmet för tidigt vårkorn som bedrivs i Lännäs fortsätter Lantmännen i egen regi.

– Vi vill skapa förutsättningar för konkurrenskraftig växtförädling, primärt för vår nordiska hemmamarknad med sina speciella förutsättningar. Genom samarbetet med Secobra ökar vi förutsättningarna och möjligheterna för ett starkt program riktat mot Sverige. Samtidigt får vi sorträttigheter i Sverige, Finland och Baltikum, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen kommer även fortsatt att representera sorter från andra förädlare för att alltid kunna erbjuda den starkaste produktportföljen till det svenska lantbruket.

Växtförädlingsbranschens behov av ökade utvecklingssatsningar med stora och långsiktiga investeringar ställer krav på enskilda aktörer. Detta innebär fler allianser och samarbeten och det pågår en stark strukturomvandling och konsolidering inom branschen.

– Strategiska samarbeten är något som vi eftersträvar för att öka vår flexibilitet och våra möjligheter att framgångsrikt utveckla vår produktportfölj för vår marknad. Då konkurrensen är hård är samarbete med andra inom detta område nödvändigt för att stärka den svenska förädlingen, säger Peter Annas, utsädeschef på Lantmännen Lantbruk.