Lantmännen Bygglants byggverksamhet överlåts till Borga Gruppen

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen har i linje med ambitionen att fokusera sin verksamhet beslutat att överlåta byggverksamheten inom Lantmännen Bygglant till Borga Gruppen. Övertagandet sker under maj 2014. Lantmännen Bygglants verksamhet inom Värme, Service och Biogas kommer i avsaknad av köpare att läggas ned.

– Lantmännen Bygglant är med sin verksamhet väsentligt skilt från våra övriga verksamheter och har därför bättre förutsättningar att utvecklas utanför Lantmännen, säger Johan Andersson divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

– Det bolag som tar över byggverksamheten inom Lantmännen Bygglant ingår i Borga Gruppen och kommer att heta Bygglant AB, och blir ett bra komplement till vår nuvarande verksamhet, säger Peder Dagsánth, vd och koncernchef Borga Gruppen AB.

Borga Gruppen är en internationell företagsgrupp som har en nettoomsättning på cirka 350 miljoner SEK. Verksamheten utvecklar, producerar och säljer förtillverkade stålhallar och byggnadstillbehör för tak- och väggsystem. Borga Gruppen arbetar redan idag med hallbyggnader genom sitt dotterbolag Borga Plåt AB, och har lantbrukare som kunder, vilket gör dem till en mycket passande aktör att driva byggverksamheten vidare.

– Då vi inte hittat någon part som är villig att driva värme-, service- och biogasverksamheten vidare tvingas vi tyvärr lägga ned denna verksamhet, vilket även betyder att medarbetarna kommer att sägas upp. Nedläggning kommer att påbörjas omgående, fortsätter Johan Andersson.

Verksamhetsöverlåtelsen beskriven ovan förutsätter individuella överenskommelser med berörda medarbetare.