Lantmännen Agroenergi och Neova bildar Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka en miljard svenska kronor och ha cirka 160 anställda. Bolaget kommer att fortsätta sälja produkterna under samma varumärken som tidigare - Neova Pellets, Agrol och Agroenergi. Bolaget får en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i Östersjöregionen som har stor tillväxtpotential. Efterfrågan i Sverige och i övriga Europa förväntas öka kraftigt för förädlade fasta biobränslen.

– För att möta kundernas höga krav måste vi fortsatt vara ledande på produkt- och tjänsteutveckling och erbjuda marknadens bästa tillförlitlighet. Det sammanslagna bolaget kommer att på ett ännu kraftfullare sätt kunna möta framtida utmaningar på marknaden och skapa en plattform för fortsatt utveckling av vårt värdeerbjudande till våra kunder, säger Torbjörn Claesson, vd Neova.

– Tillsammans skapar vi ett konkurrenskraftigt bolag med stora möjligheter. Våra kunder får ett ännu bättre erbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv – till exempel genom att vi kommer att kunna optimera våra transporter på ett ännu effektivare sätt än idag, säger Lantmännen Energis divisionschef Carl von Schantz.

Andreas Green, nuvarande vd för Lantmännen Agroenergi, blir vd för det sammanslagna bolaget med huvudkontor i Jönköping.

– Jag ser mycket fram emot att leda utvecklingen av det nya bolaget och att vi tillsammans kan utveckla och förbättra både vårt kunderbjudande och vår effektivitet, säger tilltänkte vd Andreas Green.

Det sammanslagna bolaget kommer att vara ett joint venture-bolag som ägs till 50 % av Lantmännen och 50 % av Neova. Sammanslagningen väntas kunna genomföras under första halvåret 2014 efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

För mer information kontakta:
Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi tel: +46761358688
Andreas Green, vd Lantmännen Agroenergi tel: +46705925897
Torbjörn Claesson, vd Neova tel: +46703734802

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8 600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Lantmännen Energi är en av fyra divisioner i Lantmännen och Sveriges största bioenergiföretag, med verksamhet inom bioenergi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter som ingår i vår verksamhet är hållbar drivmedelsetanol, proteinfoder, glukossirap, stärkelse, fjärrvärme, värmepellets och alkylatbensin. Våra fyra affärer inom Lantmännen Energi är Agroetanol, Agroenergi, Reppe och Aspen.

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på 1,1 miljarder kronor för år 2012. Bolaget ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt 6,3 miljarder kronor. Med ett produktsortiment av pellets, torv och trä, fjärrvärme och värmeproduktion tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Läs gärna mer på: www.neova.se