Lantmännen - “Sveriges mest hållbara varumärke” 2014

Pressmeddelanden, 2014

I undersökningen Sustainable Brand IndexTM har svenska folket utsett Lantmännen till “Sveriges mest hållbara varumärke”. Sedan flera år tillbaka arbetar Lantmännen med sitt varumärkeslöfte att ta ansvar från jord till bord. I år har Lantmännen klättrat från fjärde till första plats. I undersökningen har 9000 konsumenter bedömt hur Sveriges största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.

 – Vi har i många år arbetat målmedvetet med att lyfta fram vårt ansvarstagande i både vår kommunikation och vårt interna arbete. Varumärkeslöftet, att Lantmännen tar ansvar från jord till bord, präglar hela vår organisation och vårt arbetssätt. Därför är det extra roligt att vi nu utsetts till Sveriges mest hållbara varumärke i Sustainable Brand IndexTM, som ju är den mest omfattande svenska undersökningen inom området, säger Per Olof Nyman vd och koncernchef på Lantmännen.

Sedan flera år tillbaka arbetar vi med vårt varumärkeslöfte på alla plan. Från utsäde där Lantmännen BioAgri vunnit pris som årets ekoföretag, via grön energi med Sveriges mest klimatvänliga etanolproduktion, till en hållbar livsmedelsproduktion. Vi satsar även på forskning och utveckling inom lantbruk, energi och mat, som är viktiga hållbarhetsområden för framtiden.. Att vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare gör att vi har både skyldighet och möjlighet att ta ansvar, säger Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör på Lantmännen.

I Lantmännens kommunikation har aktuella hållbarhetsfrågor förmedlats för att inspirera till ansvarfulla val. Aktiviteterna har handlat om till exempel mathushållning med Var rädd om maten-boken, bra skolmat och appen som inspirerar till att cykla till matbutiken.

Hållbarhetsarbetet på Lantmännen håller hög takt
Lantmännens ansvar från jord till bord påverkar många beslut och organisationen arbetar för att hållbarhetsarbetet ska hålla en hög takt. I leverantörsledet arbetar Lantmännen exempelvis med uppföljning av uppförandekod och mål för hållbara inköp av exempelvis soja. Lantmännen har dessutom som mål att reducera koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020, via ett strukturerat arbete med energieffektivisering och byte till förnybara energikällor.

– En hållbar livsmedelsproduktion är en stor och viktig global utmaning och odlingen av råvaran är en viktig del av miljöpåverkan i de allra flesta livsmedelsvärdekedjor. Lantmännen erbjuder, med hjälp av sin kompetens och ansvarstagandet i hela kedjan från jord till bord, nya hållbara lösningar till kunder och konsumenter. Att detta uppfattas av konsumenterna är förstås väldigt glädjande, säger Claes Johansson, chef för hållbar utveckling på Lantmännen.

För mer information kontakta gärna:
Jenny Svederman, presschef Lantmännen
 jenny.svederman@lantmannen.com
070587423