Exotiska bönor odlade i Skåne

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen och GoGreen har efter fältförsök hittat gynnsamma förhållanden för bönor i södra Sverige. Nu kommer för första gången svenskodlade kidneybönor, vita och svarta bönor, som vanligtvis odlas på varmare ställen utomlands. De svarta bönorna har odlats på Fagra slätt utanför Kristianstad.

Närodlade bönor är bra för klimatet och för hälsan. Lantmännen och GoGreen har satsat på att odla bönor i samarbete med bönder i bland annat Skåne, eftersom olika fältförsök visat att det finns bra förhållanden här som passade bönorna. Bönor kräver en viss typ av klimat, eftersom de vill ha värme och en lättare jordmån.

– Vi satsar på utveckling och innovation och därför är vi nu först med svenskodlade kidneybönor, vita och svarta bönor. De lokala odlarna är stolta över bönorna och har ett genuint engagemang vilket behövs då bönorna är ömtåliga. Det går inte att så dem förrän slutet av maj eftersom de är frostkänsliga. I september är det dags att skörda, men det ska gärna vara en varm och solig sommar för att de riktigt ska trivas. Redan nu i augusti finns svenskodlade bönor från förra årets skörd i vanliga livsmedelsbutiker i hela landet, säger Kristina Hammerö, marknads- och utvecklingschef på GoGreen.

Bönor odlade lokalt i Sverige gör det möjligt ställa krav på bra kvalitet och ger bättre kontroll av hela processen från jord till bord. Bönorna från GoGreen har en spårbarhet med exakt ursprung och på paketens syns det var någonstans gården ligger där de odlats. Förutom svarta bönor från Skåne kommer nu även kidneybönor och vita bönor från Öland. Sedan tidigare har GoGreen haft två svenskodlade baljväxter, gula ärter från Östergötland och bruna bönor som odlas på Öland.

– Vi ser ett ökat intresse i Sverige för bönor samt för grön mat och lokalproducerade råvaror. Vår försäljning av torkade ärter, bönor och linser har ökat sedan året innan. Vi hoppas att fler ska upptäcka de goda bönorna, så att bönderna kan satsa ännu mer på att odla dem i Sverige och att fler därmed kan äta närodlat, säger Kristina Hammerö, marknads- och utvecklingschef på GoGreen.

Kockarna Carina och Ulrika Brydling har tagit fram nya recept med bland annat de skånska svarta bönorna. Recepten passar flera tillfällen och smaker. Utgångspunkten för systrarna var att göra annorlunda och klimatsmarta recept med svenska råvaror som grund.

För recept med bönorna, se gärna: http://gogreen.se/recept/

Bilder från gården och på bönrecepten: http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/
Sökord
: gogreen

För mer information och produktprover, kontakta gärna: 
Kristina Hammerö, marknads- och utvecklingschef GoGreen, Tel: 0702 678 641