Erbjudande att teckna förlagsandelar i Lantmännen övertecknat

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännen offentliggjorde den 13 november 2014 att styrelsen beslutat att genomföra en emission av förlagsandelar på maximalt 250 MSEK med en löptid på fem år. Emissionen, som riktade sig huvudsakligen till medlemmarna i Lantmännen och till koncernens tillsvidareanställda i Sverige samt ett antal föreningar inom de gröna näringarna, övertecknades.

Intresset att teckna förlagsandelar i Lantmännen har varit stort från både medlemmar, medarbetare och ett antal föreningar inom de gröna näringarna. Lantmännens styrelse har därför beslutat om tilldelning av förlagsandelar om totalt 250 MSEK.

– Det är väldigt glädjande att intresset för att teckna förlagsandelar i Lantmännen varit så stort och det visar att medlemmar och medarbetare ser positivt på Lantmännens framtida utveckling, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen.

Teckningsperioden löpte mellan den 21 november och den 15 december 2014 och de som tecknat förlagsandelar och fått tilldelning kommer att få besked från Nordea den 7 januari.

Eventuella frågor om emissionen kan mailas till forlagsandelar@lantmannen.com

För ytterligare frågor kring Lantmännens förlagsandelar, kontakta:

Johan Dufvenmark, Treasury Manager, e-post: johan.dufvenmark@lantmannen.com,
tel: 010-5561071

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800