62 miljoner till forskning om hållbara produktionssystem inom vattenbruk, jord- och trädgårdsbruk

Pressmeddelanden, 2014

Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Är det möjligt att öka skörden av vete samtidigt som man minskar miljöpåverkan av odlingsinsatser? Kan ett mer mångfaldigt jordbruk med både ettåriga och perenna grödor bidra till att öka hållbarheten i dagens jordbruk? Vad krävs för att utveckla en hållbar storskalig odling av makroalger? Hur kan produktionen av eftertraktade produkter som fläckig havskatt och hummer effektiviseras?

Dessa frågor ska fem forskningsmiljöer, som får dela på 62 miljoner kronor från Forskningsrådet Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse, studera närmare.

Vi är väldigt glada över samarbetet med Formas och Mistra. Det ger oss möjlighet att satsa i större projekt med strategisk betydelse för hållbar utveckling av svenskt lantbruk, säger projektledare Pär-Johan Lööf, som koordinerar lantbruksforskningen på Lantmännen R&D.

– Det är första gången som Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse delar ut medel tillsammans och vi tror att det kan ge ett mervärde för forskningen, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Utöver de 62 miljonerna har medel avsatts till en koordinator som kommer att ha en övergripande funktion. Koordinatorn ska se till att kunskap överförs mellan forskningsmiljöerna samt bidra till att forskningen nyttiggörs.

– Det ska bli spännande att följa forskningsprojekten och hur de kan bidra till ett mer integrerat synsätt på produktion i vatten och på land, säger Lars-Erik Liljelund Mistras VD. Det finns stor potential inom detta område, både miljö- och affärsmässigt.

Bakgrund

Hösten 2013 utlyste forskningsrådet Formas tillsammans med Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse totalt 68 miljoner kronor för forskning om ”Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk”. Målet med utlysningen var att ta fram ny kunskap samt att stärka svensk forskning och skapa underlag för forskningsmiljöer inom dessa, för samhället, viktiga områden. Totalt inkom 44 ansökningar. I dagarna beslutade de tre aktörerna vilka som får dela på drygt 62 miljoner fördelat på fyra år, 2014-2017.

För mer information om projekten: www.lantmannen.se/omlantmannen

Kontaktpersoner:

Mistra: Thomas Nilsson, Thomas.nilsson@mistra.org

Formas: Mattias Norrby, Mattias.norrby@formas.se

Lantmännens Forskningsstiftelse: Pär-Johan Lööf, par-johan.loof@lantmannen.com