Varierande skörd för öst och halverad skörd kring Mälardalen

Pressmeddelanden, 2013

Skördpotentialen för östra Sverige och Gotland är mycket varierande. En besvärlig vår riskerar att resultera i en dålig skörd för norra Sörmland samtidigt som skörden på Gotland ser ut att hamna en bit över medelskörd. Mälardalen har drabbats hårt.

Öst
Förutsättningarna i Östergötland och Sörmland varierar stort vad gäller skörden. Norra Sörmland, främst Eskilstuna och Strängnäs, har haft en besvärlig vår. Den låga andelen nederbörd gör att det nu är risk för dålig skörd på sina håll. Övriga Sörmlands höstgrödor har påverkats av den kalla vintern, men för de vårsådda grödorna ser det riktigt bra ut.

Östergötlands vårsådda grödor ser fina ut, men även här varierar de höstsådda grödorna från medelbra till något sämre. Både Östergötland och Sörmland har fått varierande regnmängder. Gulrostangrepp finns utbrett på grödorna, men är inte alarmerande svåra.

Mälardalen
På grund av den kalla vintern kördes en del av höstgrödorna runt Mälaren upp och ersattes med vårsådd. Den mängd höstsådd som finns kvar drabbades av en torr vår och försommar vilket gjorde att bestockning uteblev. De fält som finns kvar är därför glesa och uppskattas ge en halverad skörd. Arealen höstraps är ytterst liten, men ser bra ut.

Gotland
Efter en besvärlig höstsådd och en tuff vinter har grödorna på Gotland återhämtat sig bra. Vårsådden blev en aning sen, men fick en bra start och har nu hunnit ikapp. Efter en relativt sval vår och lagom mängd regn på försommaren ser de flesta grödorna bra ut.

Svamptrycket har varit lågt, men en del mjöldagg och bladfläckar har rapporterats på grund av det regniga vädret. Skördenivån ser i dagsläget ut att hamna en bit över medelskörd. Kvaliteten är just nu svår att bedöma.

För mer information, kontakta gärna vår ägare och lantbrukare:

Krister Andersson, Enköping
0708 36 91 90
krister.andersson@c.lrf.se

Karola Reuterström, Sörmland
0703 94 99 44
reuterstrom@bredband.net

Michael Hubsch, Östergötland
0706 05 39 07
areskoug.hubsch@aries.vokby.se

Stefan Josefsson, Örebro
070-629 50 22
josefsson.sorby@telia.com

Jennie Rudvall, presskontakt Lantmännen
073-37 79 06
jennie.rudvall@lantmannen.com

Bilder:

http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Pressbilder1/Bildbank/