Tryggare köpa begagnat hos Lantmännen Maskin

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen Maskin sätter ny standard och inför varudeklaration med garanti på begagnade traktorer. Det innebär att traktorer nyare än 5 år och max 5.000 timmar genomgår en test. Testet utförs enligt ett föreskrivet protokoll av verkstaden där en noggrann översyn av motor, elsystem, kraftöverföring, bromsar och styrning görs. Traktorerna förses med en varudeklaration som kunden får ta del av. Alla varudeklarerade objekt märks med en dekal.

På varudeklarerade objekt lämnas en garanti på 3 månader eller max 200 timmar.

”Med varudeklaration och garanti på våra begagnade traktorer ger vi kunden en trygghet och ökar attraktionskraften på våra objekt”, säger Magnus Rockler, begagnatchef Lantmännen Maskin.

Ladda ned filer här