Lena Philipson ny ledamot i Lantmännens styrelse

Pressmeddelanden, 2013

I samband med Lantmännens föreningsstämma den 6 maj i Stockholm valdes Lena Philipson till ny ledamot i Lantmännens styrelse. Valet skedde efter en sluten votering där valberedningens förslag ställdes mot omval av Hans Wallemyr. Stämman beslutade också att inte utöka antalet ledamöter till tio som inledningsvis föreslogs.

Lena Philipson har en examen i marknadsekonomi och en fil. Kand. inom strategiskt personalarbete. Lena har fram till distriktsstämman varit ordförande i Lantmännens distrikt Östergötland. Bland övriga uppdrag kan styrelseuppdrag i Sveriges Maskinringas nämnas. Lena Philipson har stor erfarenhet av organisationsfrågor och bred kunskap om Lantmännen som styrelseledamot i flera dotterbolagsstyrelser. Hon är född 1962.

Stämman beslutade alltså om omval på Bengt-Olov Gunnarson, Per Lindahl, Hans Wallemyr och Nils Lundberg.

Lantmännens koncernstyrelse under 2013 kommer att bestå av Bengt-Olov Gunnarson, Ulf Gundemark, Helle Kruse Nielsen, Per Lindahl, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Björn Wallin, Hans Wallemyr och Lena Philipson, samt vd och arbetstagarrepresentanter.

Ladda ned filer här