Lantmännens egenutvecklade biologiska växtskydd kan ersätta kemiska bekämpningsmedel för lantbruket i Brasilien

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen BioAgri gör en långsiktig satsning för att introducera sina miljövänliga växtskyddsprodukter i Brasilien. Företaget använder naturliga mikroorganismer som bas för att utveckla och marknadsföra miljövänliga växtskyddsprodukter. Lantmännen BioAgri vann tidigare i år utmärkelsen ”Årets ekoföretag”.

Lantmännen BioAgri gör satsningen på Brasilien i ett samarbete med flera brasilianska företag. Satsningen genomförs i ett projekt som delvis är finansierat av VINNOVA. Arbetet inom de projekt som nu inletts sträcker sig i en första fas fram till 2015. Målet är att flera av Lantmännen BioAgris miljövänliga växtskyddsprodukter då ska vara testade och anpassade till den brasilianska marknaden. Arbetet med att introducera produkterna i Brasilien innefattar bland annat registrering och överföring av teknologi för produktion. Både avståndet till Brasilien och den enorma marknaden gör att produkterna måste tillverkas i Brasilien för att en lansering ska vara möjlig. Slutlig registrering av produkterna, storskalig produktion och marknadsarbete görs huvudsakligen i en kommande fas med början 2015.

‒ Vi ser stora möjligheter för BioAgris innovationer såväl kommersiellt som i ett globalt miljöperspektiv. I Brasilien finns en enorm potential att ersätta kemiska bekämpningsmedel i lantbruket, men det är ett stort steg att ta för våra produkter och vi måste först kunna visa att de fungerar i Brasiliens klimat och för de typer av odling man bedriver där, säger Kenneth Alness, vd för Lantmännen BioAgri.

Flera av Lantmännen BioAgris produkter är aktuella för att testas och introduceras i Brasilien, där de kan få nya användningsområden. Det handlar bland annat om Amase, ett medel som stimulerar tillväxten hos växter och som i Brasilien ska testas vid plantering av sockerrör. I Europa används Amase bland annat vid skogsbruk och odling av krukväxter. Brasilien är, med odlingar på nio miljoner hektar sockerrör, världens största producent av socker.

Lantmännen BioAgri har även ThermoSeed i sin produktportfölj. Metoden som bygger på värmebehandling av utsäde för bekämpning av utsädesburna sjukdomar kan också komma till användning i Brasilien. Årligen etableras ca 10 miljoner hektar betesmark i Brasilien. Den dominerande grödan är ett gräs och utsädet är oftast infekterat av nematoder (mikroskopiska rundmaskar). Sanering av utsädet görs i dag med kemiska metoder där stora mängder svavelsyra används, en hantering som både är miljöbelastande, kostsam och dålig ur arbetsmiljösynpunkt.

Lantmännen BioAgri studerar dessutom möjligheterna för sina biologiska betningsmedel Cerall och Cedress i Brasilien. Produkterna innehåller naturligt förekommande jordlevande bakterier som aktiva ingredienser. Inledningsvis handlar arbetet om att anpassa produkternas formuleringar till brasilianska förhållanden. 

Alla Lantmännen BioAgris produkter är baserade på svenska patenterade uppfinningar med ursprung i företagets egen utveckling samt forskning vid SLU. Lantmännen har varit engagerade i utvecklingen av produkterna sedan ett tidigt skede.