Lantmännen förvärvar det danska bolaget Agro Bizz A/S

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen meddelar idag att koncernen förvärvar det danska lantbruksföretaget Agro Bizz A/S. Genom affären stärker Lantmännen sin position inom spannmålshandel och tar samtidigt ett första steg in på den danska lantbruksmarknaden.

Lantmännen har träffat avtal om förvärv av det danska lantbrukshandelsföretaget Agro Bizz. Bolagets verksamhet innefattar handel med spannmål och försäljning av lantbruksprodukter. Omsättningen 2012 uppgick till 200 miljoner danska kronor och verksamheten finns i Odense. Genom uppköpet får Lantmännen ökad närvaro på den danska marknaden.

– Danmark är en viktig marknad i Östersjöområdet. Genom förvärvet stärker vi vår konkurrenskraft på den danska marknaden och skapar nya expansionsmöjligheter. Agro Bizz är en stark regional aktör med betydande tillväxtmöjligheter, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande i Lantmännen.

Bolagets nya namn blir Lantmännen Agro Bizz. Verksamheten med fyra medarbetare kommer att ingå i Lantmännen Lantbruks avdelning för Inköp och spannmålsförsäljning.

– Vi är väldigt glada över att få genomföra den här affären. Agro Bizz passar väl in i vår verksamhet och innebär ett viktigt tillskott inom ett område där vi ser många nya affärsmöjligheter, säger Mikael Jeppsson, chef för Inköp och spannmålsförsäljning på Lantmännen Lantbruk.

Dick Rytterdahl, Divisionscontroller på Lantmännen Lantbruk blir ny vd för Agro Bizz.