Inbjudan att närvara vid “första spadtaget” för AGA:s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning, 11 juni

Pressmeddelanden, 2013

Välkommen att närvara vid det första spadtaget för AGA:s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning!

Inbjudan Spadtaget Lantmännen AGAInbjudan Spadtaget Lantmännen AGAInbjudan Spadtaget Lantmännen AGADen nya anläggningen kommer att byggas vid Lantmännen Agroetanols produktionsanläggning på Händelö i Norrköping. Den nya anläggningen kommer att möjliggöra en mer kostnadseffektiv produktion men också bidra till stora miljövinster genom att rena och ta tillvara koldioxid som bildas i produktionsprocessen.

Tack vare den nya koldioxidanläggningen kommer etanolen från Lantmännen Agroetanol att minska växthusgasutsläppen med uppemot 95 procent jämfört med bensin, vilket gör etanolen till ett av de absolut mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen.  

Datum: Tisdagen den 11 juni 2013 kl. 10:00

Plats: Lantmännen Agroetanol, Hanholmsvägen 69, Händelö, Norrköping

Program för dagen:

  • Välkomsthälsning, Jan Bäckvall, VD AGA AB och Carl von Schantz, chef för division Energi, Lantmännen
  • Presentation av projektet: Martin Welin Berger, projektledare från AGA och Bengt Olof Johansson, VD Lantmännen Agroetanol
  • Tal från Eva Andersson, Norrköpings kommunalråd
  • Det första spadtaget tas för den nya anläggningen
  • Möjlighet till enskilda intervjuer och fotografering

Välkommen!

O.S.A. senast den 5 juni 2013 till Christina Brandin Englund (Lantmännen Energi) till christina.brandin-englund@lantmannen.com

Vid frågor, kontakta Christina Brandin Englund på tfn 010 556 10 01 eller 072 514 04 43