Första spadtaget för AGA:s och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning i Norrköping

Pressmeddelanden, 2013

Nu i dag den 11 juni tas det första spadtaget för AGA Gas AB:s och Lantmännen Agroetanol AB:s nya koldioxidanläggning. Den nya anläggningen kommer att byggas vid Lantmännen Agroetanols produktionsanläggning på Händelö i Norrköping, och kommer att rena och ta tillvara koldioxid och därmed att utgöra en del i det befintliga och prisbelönta bioenergikombinatet.

Lantmännen Agroetanol, som ingår i Lantmännens division Energi, producerar hållbar etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. I produktionsprocessen bildas koldioxid som nu kommer att tas tillvara och renas i den nya anläggningen. Lantmännen Agroetanol kommer därmed att ta tillvara på alla resursflöden i tillverkningsprocessen, vilket kommer att ge mervärden för både AGA och Lantmännen, inte minst på miljöområdet.

- Efterfrågan på koldioxid från våra kunder ökar. Den nya anläggningen kommer att möjliggöra en mer kostnadseffektiv produktion som dessutom bidrar till ett bättre resursutnyttjande med mindre effekt på miljön. Att på detta sätt kunna bidra till resursutnyttjande både för våra kunder och miljön är mycket positivt, säger Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of region Europe North Linde group.

Tack vare den nya koldioxidanläggningen kommer etanolen från Lantmännen Agroetanol att minska växthusgasutsläppen med uppemot 95 procent jämfört med bensin, vilket gör etanolen till ett av de absolut mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen.

- Vi är mycket glada över vårt samarbete med AGA som har lång erfarenhet av att använda koldioxid från olika industriella processer. Tillsammans kan vi på ett hållbart sätt bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande av spannmålsråvaran som ger positiva synergieffekter, både för miljön och våra respektive verksamheter, säger Carl von Schantz, divisionschef, Lantmännen Energi.