Anläggning byggs för att ta tillvara och rena koldioxid

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen Agroetanol AB och AGA Gas AB har tecknat avtal om att bygga en anläggning för att ta tillvara och rena koldioxid. Koldioxidanläggningen, som beräknas tas i drift under mitten av 2014, kommer att byggas vid Lantmännen Agroetanols anläggning på Händelö i Norrköping och utgöra en del i det befintliga bioenergikombinatet. Den nya anläggningen innebär en investering på 150 – 200 miljoner kronor.

Lantmännen Agroetanol, som ingår i Lantmännens division Energi, producerar hållbar bioetanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. I produktionsprocessen bildas koldioxid, som kommer att tas tillvara och renas i den nya anläggningen.

- Samarbetet med AGA ligger helt i linje med vår ambition att på ett hållbart sätt skapa mervärde av spannmålsråvarans alla delar. Tillsammans inleder vi en storskalig produktion av koldioxid i Sverige och får då en positiv synergieffekt för vår hållbara drivmedelsetanol. Etanolen från Lantmännen Agroetanol kommer att minska växthusgasutsläppen med uppemot 95 procent jämfört med bensin. Det kommer att göra vår etanol till ett av de absolut mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen, säger Carl von Schantz, divisionschef Lantmännen Energi.

AGA har lång erfarenhet av att använda koldioxid från olika industriella processer och kan erbjuda koldioxid för olika tillämpningar inom så gott som alla delar av industrin. Avtalet innebär att biprodukten från Agroetanols produktionsprocess nu kommer att nyttjandegöras och skapa mervärden, inte minst på miljöområdet, för både AGA och Lantmännen.

- Efterfrågan på koldioxid från våra kunder ökar. Samarbetet med Lantmännen Agroetanol innebär att vi kan bidra till miljön genom att kombinera en kostnadseffektiv produktion med ett förbättrat kretslopp. Genom att utnyttja synergieffekter mellan företag går det att skapa ett bättre resursutnyttjande som innebär mindre påverkan på miljön, säger Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of region Europe North Linde group.

För mer information, kontakta:
Carl von Schantz, Divisionschef Lantmännen Energi
Tfn: 076-135 86 88, e-post: carl.von.schantz@lantmannen.com 

Bengt Olof Johansson, VD Lantmännen Agroetanol
Tfn: 070-217 69 89, e-post: bengt.olof.johansson@lantmannen.com

Jürgen Granstedt, Affärsutveckling Lantmännen Energi
Tfn: 070-247 43 13, e-post: jurgen.granstedt@lantmannen.com

Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of Region Europe North Linde group.
Tfn: 070-508 88 38, e-post: jan.backvall@linde-gas.com

Magnus Jorheden, Head of Plan & Source Region Europe North, AGA AB
Tfn: 070-523 40 47, e-post: magnus.jorheden@se.aga.com

Stefan Peterson, Marketing Director AGA Gas AB
Tfn: 070- 517 74 95, e-post: stefan.peterson@se.aga.com