Albin Johansson årets stipendiat i distrikt Sörmland

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännens distriktsstyrelse för distrikt Sörmland har utsett Albin Johansson till årets stipendiat. Priset kommer att delas ut på distriktsstämman och stipendiet innebär ett två dagars framtidseminarium. Albin bedriver köttproduktion tillsammans med sin bror och far i Sjukälla, Jönåker.

– Det är viktigt för Lantmännen att stimulera lantbruksföretagare att utveckla sina företag inom råvaruproduktion för livsmedel och andra affärsmöjligheter på gårdarna, säger Bengt-Olof Gunnarson ordförande i Lantmännen.

För att stimulera och motivera till nytänkande och genomförande av idéer inrättades år 2007 stipendier på distriktsnivå riktade till drivna och yrkesverksamma medlemmar i Lantmännen. Stipendierna syftar till såväl motivation för den enskilde som att visa på goda idéer. Detta kan i sin tur motivera andra att pröva nya och/eller utveckla befintliga verksamheter.

Kriterier:      

  • Medlem i Lantmännen (även anställda och familjemedlemmar är valbara)
  • Yrkesverksam inom svenskt lantbruk och ska på ett förtjänstfullt och föredömligt sätt ha utvecklat befintlig eller ny verksamhet på gården.
  • Gärna en person som kan tänka sig ett förtroendeuppdrag inom Lantmännen
  • Bör vara kund hos Lantmännen avseende den huvudsakliga produktionsinriktningen

Som journalist är du välkommen att medverka på vår stämma och träffa stipendiaten på plats.

Se nedan länk för tid och plats:
http://lantmannen.com/sv/Agare-och-medlem/Medlemsdistrikt1/Distriktsstammor-20131/

Lantmännens årsredovisning – lyssna här
Nyligen släppte Lantmännen sin årsredovisning med hållbarhetsredovisningen för 2012, nytt är också den lyssnarversion som finns tillgänglig att ladda ner direkt till dator eller mobil. Detta för att öka tillgängligheten för våra medlemmar, vare sig de sitter på kontoret eller i traktorn.

Här kan du ladda ner och lyssna på årsredovisningen
http://lantmannen.com/press--media/Publikationer/Ekonomiska-rapporter/lyssna2012/

Här finns den tryckta versionen
http://lantmannen.com/arsredovisningar

För mer information kontakta gärna:
Cathrine Hannell
Tel: 010-5561675
E-post: cathrine.hannell@lantmannen.com